Perusopetuksen kustannuksissa eroja

Kaupunkiseudun oppilasmäärät ovat kasvussa ja tulevaisuuden kunnassa opetuspalvelut on suurin kustannuserä. Kuntien sivistysjohto laati yhdessä vertailu ja analyysin perusopetuksen oppilaskohtaisia kustannuksia vuodelta 2015. Vertailussa tarkasteltiin mm. oppilasryhmiä, opetuksen määrää, oppilashuoltoa ja erityistukea.

Korkeimman ja matalimman kunnan välillä oli 1410 euron ero. Korkeimmat oppilaskohtaiset kustannukset olivat Orivedellä ja Ylöjärvellä n. 8850 euroa ja Tampereella n. 8600 euroa. Matalimmat kustannukset olivat Nokialla, noin 7440 euroa ja Lempäälässä noin 7500 euroa. Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kustannukset olivat noin 8000 euroa.

Tiedot ovat lähtökohdiltaan vertailukelpoisia, mutta kuntien oma tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailuun.