Seututyöryhmät

Seututyöryhmät

Seudullista yhteistyötä eri osa-alueilla vievät eteenpäin jäsenkuntien johtavista viranhaltijoista koostuvat asiantuntijatyöryhmät.

Asiantuntijatyöryhmät nimittää ja niiden tehtävistä päättää seutuhallitus. Työryhmät selvittävät ja valmistelevat erikoisalaansa liittyviä asioita seutuhallituksen tehtäväksiantojen pohjalta.

Asiantuntijatyöryhmät ovat:

Työryhmien apuna toimivat seutuyksikön asiantuntijasihteerit.

Kaupunkiseudun elinkeinoyhteistyön operatiivisesta toteutuksesta on vastannut 1.1.2009 alkaen Tredea Oy.