Hyvinvointipalvelut

Sivistyspalvelujen työryhmä

Sivistyspalvelujen työryhmä kehittää sivistystoimialaa laaja-alaisesti ja vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuksista.

Vuonna 2017 työryhmän työn painopisteet ovat opetuksen laadun ja arvioinnin kehittämisessä, seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa ja käyttöönotossa, liikunnan edistämisessä sekä digitalisaation edistämisessä sivistyspalveluissa.

Työryhmän tai sen alatyöryhmien puitteissa on aiemmin toteutettu muun muassa

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen seudullista kehittämistä. Sen tehtävänä on etsiä ja esittää ratkaisuja yhteisesti tunnistettuihin haasteisiin.

Työryhmä on toimintansa aikana tuottanut lukuisia selvityksiä ja ohjannut useita hankkeita, jotka ovat liittyneet mm. suun terveydenhuoltoon, ympäristöterveydenhuoltoon, hoitoon hakeutumiseen, omistajaohjaukseen sekä terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja seurannan organisointiin.

Meneillään olevan sote-uudistuksen vuoksi työryhmän työ on painottunut viime aikoina operatiivisten kysymysten ratkaisemiseen mm. seudullinen hanke vaikeasti kehitysvammaisten palveluasumisen järjestämiseksi ja keskustelevana kehittämisfoorumina toimimiseen.


Molempien työryhmien asiantuntijasihteerinä toimii hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö.