Avoin data ja paikkatieto

Seudullisesti paikkatietoa hyödynnetään mm. maankäytön, asumisen, liikenteen ja infrapalveluiden suunnittelussa sekä MAL-sopimuksen ja rakennesuunnitelman toteutumisen seurannassa.

Seudullisia paikkatietoaineistoja voi hyödyntää valmistelussa olevan aluetietopalvelun kautta. Samassa palvelussa voi käyttää karttasovellusta, ja tarkastella mm. MAL-sopimuksen analyyseja sekä rakennesuunnitelmaa kartalla.

Kartat löytyvät täältä.