Kartat

Tällä sivustolla voit tutustua Tampereen kaupunkiseudun karttamateriaaliin.

Karttakuvien lisäksi voit tarkastella seutua nettikarttojen avulla. Nettikartalla voit valita itse, mitä kartalla tulee näkymään. Voit myös yhdistää seurantatietoa teemoittain/vuosittain, jolloin muutosta voidaan tarkastella kokonaisuutena.

Rakennesuunnitelman nettikartta

MAL-asuntotuotanto, työversio

Kartat jaoteltu teemoittain:
Maankäyttö ja asuminen = kaavoitus, rakentaminen, väestö
Liikenne = tiet, väylät, liikkuminen
Infra = tekninen verkosto
Palvelut = väestörakenne, julkiset palvelut
Elinkeinot = yritykset, työpaikat, innovaatiot
Kaupunkiseutu = kansalliset tarkastelut, seutu kokonaisuutena