Kuntayhtymä

Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudun kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi. Visiona on olla vetovoimainen sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä. Seutuyhteistyön perustan muodostaa Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020, jonka jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät keväällä 2011.

Seutusrategia on uudistettu vuoden 2016 aikana. Seutuhallitus hyväksyi 14.12.2016 kokouksessaan strategiaehdotuksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Uudistetun strategian visiona on: Tampereen kaupunkiseutu - yhdessä tekemisen edelläkävijä, kansainvälinen älykkään kasvun keskus. Tästä pääset tutustumaan uudistettuun strategiaan, joka valtuustojen hyväksymisen jälkeen antaa yhteistyön askelmerkit seuraavalle 10 vuodelle.

Seudullisen yhteistyön toteuttamista maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa tukee valtion ja jäsenkuntien solmima MAL-sopimus.

Yhteistyön keskeiset osa-alueet ovat

Kehittämisen näkökulmia ovat turvallisuus, viihtyisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja tietoyhteiskunnan kehitys.

Seutuyhteistyötä organisoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Sen tehtäviä ovat mm.

Toiminnan rahoittavat jäsenkunnat.

10 vuotta nykymuotoista seutuyhteistyötä

Seutuyhteistyötä on tehty Tampereen seudulla erillishankkeissa 1960-luvulta alkaen.

Nykymuotoinen aktiivinen seutuyhteistyö käynnistyi vuonna 2005. Silloin perustettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, hyväksyttiin ensimmäinen seutustrategia ja valittiin ensimmäinen seutuhallitus. Kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.6.2006.