Lähijunaliikenne vauhtiin

19.12.2019

Lähijunakokeilun tavoitteena uusien junavuorojen vakinaistuminen

Pirkanmaalla käynnistyi 15.12.2019 lähijunakokeilu, joka toi Tampereen seudulle 25 uutta lähijunavuoroa. Kokeilun tavoitteena on vakinaistaa junavuorot ja näin monipuolistaa seudun kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.  

Pirkanmaan lähijunakokeilu on osa liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alueellisen junaliikenteen pilottia. Kokeilu alkoi 15.12.2019 ja sitä jatkuu 31.12.2020 asti. Ministeriön ja raideliikennöintiä tarjoavan VR-yhtymän väliseen sopimukseen sisältyy kuitenkin optio junaliikenteen jatkamisesta 19.6.2022 asti.

Pilotin myötä Tampereen seudun lähijunaliikenne on lisääntynyt merkittävästi. Nokian ja Tampereen välille on saatu 14 uutta junavuoroa, Toijalan ja Tampereen välille 9 ja Orivedelle 2.

Seudun kuntien tavoitteena on saada lähijunavuorot vakiinnutettua. Pilotin jatko riippuu siitä, miten laajasti seudulla siirrytään raideliikenteen käyttäjäksi. Käynnissä on laaja seudun asukkaille suunnattu Rakastu raiteisiin -kampanja, minkä tavoitteena on levittää tietoa lähijunamatkailusta sekä houkutella asukkaita tekemään työ-, opiskelu- ja asiointimatkansa junalla. Tätä markkinointia jatketaan vuoden 2020 ajan.

Seudulla jatkuu lähijunaliikennettä tukeva työ. Kunnissa kehitetään liityntäpysäköintiä ja kesällä 2020 käynnistyy seisakkeen rakentaminen Tesomalle. Tampereen seudun joukkoliikenne ja VR valmistelevat lippuyhteistyötä, ja helmikuussa lähijunissa voi maksaa matkansa Nysse-kausilipulla.

« Takaisin