Hallitusohjelman tavoitteiden valmistelu jatkuu

17.12.2014

Seutuhallitus käsitteli hallitusohjelmatavoitteita Pirkanmaan maakuntaliiton valmistelun pohjalta.

Kaupunkiseudun kannalta tärkeänä pidettiin suurten kaupunkiseutujen erityisaseman ja kaupunkiseutupolitiikan jatkuvuutta. MAL-aiesopimusmenettely nähtiin toimivaksi ja tarpeelliseksi työvälineeksi myös seuraavalla hallituskaudella.

Seutuhallitus painotti hallitusohjelmatavoitteissa lisäksi uutta liikennepolitiikkaa, joka tukee kaupunkiseutujen kestävää kasvua mm. joukkoliikennepanostusten kautta. Liikennehankkeet priorisoitiin seuraavasti:

Joukkoliikennehankkeet:

  1. Tampereen raitiotien toteutus ja seuturaitiotien suunnittelu,
  2. joukkoliikenteen tuen lisääminen ja lähiliikenteen vuorotiheyden lisääminen,
  3. pienten MAL-hankkeiden rahoituksen lisääminen

Muut hankkeet:

  1. Valtateiden 3,9 ja 12 parannukset
  2. Etelän suunnan raidekapasiteetin lisääminen
  3. Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen

« Takaisin