Ilmastoyhteistyötä yli kuntarajojen

11.11.2014

Kaupunkiseudun kunnat hyväksyivät seudullisen ilmastostrategian 2010. Ilmastostrategialla tuetaan kansainvälisten ja kansallisten ilmastosopimusten edistämistä. Kaupunkiseudun ilmastotyön visiona on olla Suomen kärkitasoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä: päästöjen vähennystavoite vuoteen 2030 on vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta asukasta kohden ja 30 % kokonaispäästöistä. Strategian mukaan keskeiset keinot päästöjen hillitsemiseksi kytkeytyvät maankäytön ja liikenteen suunnitteluun, rakentamiseen sekä energiatuotantoon.

Esimerkki energia- ja ympäristövaikutuksiltaan tehokkaista valinnoista on muun muassa täydennysrakentaminen sekä palveluiden ja työpaikkojen parempi saavutettavuus vähäpäästöisellä joukkoliikenteellä, pyörällä ja kävellen. Kunnat miettivät yhdessä ratkaisuja myös parempaan energiaomavaraisuuteen, yhdyskuntajätteen tehokkaampaan energiakäyttöön, kestäviin teknisiin rakenteisiin ja järjestelmiin sekä hankintoihin ja kulutukseen. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa seudun roolia cleantech- osaamisessa ja liiketoiminnassa.

« Takaisin