Kävely- ja pyöräteiden ylläpitoon yhteiset ohjeet

6.10.2014

Tampereen kaupunkiseudulla käynnistyy hanke, jonka tavoitteena on parantaa kaupunkiseudun katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä viheralueiden ja liikuntapaikkojen ylläpitoa.

Kuntarajat ylittävässä yhteistyössä kehitetään ensimmäisessä vaiheessa yhteiset liikennealueiden ylläpidon ohjeet, ns. tuotekortit ja urakkatarjouspyyntömallit.

Ohjeet ja mallit auttavat kuntia hankkimaan laadukasta lumen aurausta ja liukkauden torjuntaa kaduille ja kevyen liikenteen väylille. Hankkeen avulla kuntien kustannustietoisuus ja -tehokkuus lisääntyvät, voidaan helpommin suunnitella yhteisiä urakoita ja asukkaat saavat tasalaatuista palvelua kuntarajasta riippumatta. Kuntalaisten on turvallisempaa liikkua.

Liikennealueiden jälkeen ohjeistetaan viheralueiden ja liikuntapaikkojen ylläpito ja tehdään niihin tarjouspyyntömallit.

« Takaisin