Lisää seudullista yhteistyötä kasvatuksen ja opetuksen kehittämisessä sekä rakennusvalvonnassa

9.12.2014

Tampereen kaupunkiseutu lisää yhteistyötä kasvatuksen ja opetuksen saralla. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja johtamiselle luodaan yhteinen kokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastuu on Tampereen kaupungilla.

Myös rakennusvalvonnassa lisätään seudullista yhteistyötä. Vuoden 2015 aikana laaditaan esiselvitys seudun kuntien rakennusjärjestysten yhteneväisyyksistä ja eroista ja palvelumaksuista. Lisäksi kehitetään palveluprosessien laadun arviointia. Toimenpiteillä turvataan entistä paremmin toimiva asiakaspalvelu kaikissa kunnissa ja varaudutaan rakennusvalvonnassa odotettaviin lainsäädännön muutoksiin. Sähköisten palveluiden toteuttamista edistetään siten, että kunnat ottavat käyttöön Lupapiste.fi -palvelun.

« Takaisin