Rakennesuunnitelma 2040 hyväksyttiin seutuhallituksessa

17.12.2014


Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.12. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 -ehdotuksen ja sen toteuttamisohjelman.

Rakennesuunnitelma ohjaa kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Se tarkastelee kaupunkiseutua kokonaisuutena, sovittaa yhteen kuntien maankäyttöä ja esittää ratkaisuja kestävän kasvun toteuttamiseksi.

Rakennesuunnitelman avulla kaupunkiseutua hiotaan viihtyisäksi ja toimivaksi puolen miljoonan väestölle vuoteen 2040 mennessä.

Suunnitelmassa täydennetään nykyistä yhdyskuntarakennetta ja vahvistetaan joukkoliikenneväyliä. Siinä esitetään mm. raideliikenteen seudullinen kokonaisuus ja joukkoliikennejärjestelmän kytkemä keskusverkko.

Rakennesuunnitelman toteutusjänne on pitkä, noin 25 vuotta. Alkuvuosina ohjelmassa painotetaan täydennysrakentamista nykyisten keskusten, asuinalueiden ja joukkoliikennevyöhykkeiden tuntumaan. Kokonaan uusien alueiden, keskusten ja liikenneväylien toteuttaminen painottuu lähemmäksi vuotta 2040.

Seuraavaksi rakennesuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kunnallishallituksille ja valtuustoille. Tavoitteena on tehdä hyväksymiskäsittely kunnissa helmikuun loppuun mennessä. Hyväksytyn rakennesuunnitelman pohjalta valmistellaan kuntien ja valtion MAL3-aiesopimus vuosille 2016-2019.

Rakennesuunnitelman materiaaleihin pääsee tutustumaan täällä.

« Takaisin