Rakennesuunnitelmalla useita positiivisia vaikutuksia

31.10.2014

Seutuhallitus hyväksyi rakennesuunnitelmaluonnoksen vaikutusten arviointiraportin 29.10. kokouksessaan.
 
Raportin mukaan uusi rakennesuunnitelma edistää laadullisia kilpailutekijöitä, joiden merkitys kasvaa kansalaisten ja yritysten valinnoissa. Esimerkiksi raitiotie ja lähijuna vahvistavat imagoa. Monipuolinen asuntotarjonta ja sekoittunut yhdyskuntarakenne tuovat myönteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia.
 
Rakennesuunnitelma mahdollistaa myös innostavan ja kehittyvän toimintaympäristön eri
alojen toimijoille ja tukee osaamiskeskittymiä. Paranevat yhteydet seudulle, seudulta ja seudun ohi palvelevat elinkeinoelämän tarpeita.
 
Rakennesuunnitelma mukainen yhdyskuntarakenne parantaa energiatehokkuutta ja vähäisemmät henkilöautomatkat näkyvät pienemmissä CO2-päästöissä. Ilmastovaikutuksia saadaan minimoitua myös sovittamalla maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistoimet ajallisesti yhteen. Seudun sisäinen yhtenäinen viheralueiden verkko voi säilyä ja edelleen voimistua.
 
Liikenteellisiä vaikutuksia tutkittiin uuden TALLI 2015 -liikennemallin avulla. Liikenteen aiheuttamat yhteiskuntataloudelliset vuosikustannukset (aika, km, CO2, henkilövahinko-onnettomuudet) ovat 31 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailuvaihtoehdossa.
 
Taloudellisia hyötyjä syntyy ohjaamalla palveluja keskuksiin ja tehostamalla jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Myös kasvava työllisyys ja verotulot sekä liikennejärjestelmien tehostaminen vaikuttavat myönteisesti alueen talouteen.
 
Merkittävä osa kustannuksista muodostuu suurista liikenteen hankkeista. Muita kustannuksia aiheutuu esimerkiksi uusien rakentamisalueiden käyttöönotosta sekä palvelujen käyttö- ja ylläpitokustannuksista.
 
Raportissa tarkasteltiin vaikutuksia useasta eri näkökulmasta:
 
Yllä on mainittu vain osa vaikutusten arvioinneista. Lue tarkemmin raportista.

« Takaisin