Kuntayhtymän toiminta ja talous vahvasti kohti tavoitteita

3.11.2015

Tampereen kaupunkiseudun vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet saavutetaan hyvin vuoden loppuun mennessä. Eri osa-alueista seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö sekä infrapalvelujen yhteistyö ovat toteutumassa hyvin. Liikennejärjestelmäyhteistyö on toteutumassa kohtuullisesti.

 

Myös kuluvan vuoden talous on toteutumassa tasapainoisesti. Seutuyksikön kokonaisuus oli elokuun lopussa noin 108 000 euroa ylijäämäinen ja myös koko vuoden tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen.

 

Seutuhallitus on käynyt lähetekeskustelun vuoden 2016 toiminnasta. Ensi vuoden teemoina korostuvat mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kokonaisuus, sivistyssektorin ja elinkeinoyhteistyön painottaminen, edunvalvonnan kehittäminen sekä kuntakokeilut, joihin kaupunkiseudun kunnilla on kiinnostusta mm. työllisyyspalveluissa. Yhteistyö digitalisaation edistämiseksi on luontevaa esim. sähköisten palvelujen kehittämisessä.

 

Seutuyhteistyön yleisessä kehittämisessä varaudutaan seutustrategian päivittämiseen, seutuyksikön osaamisen kehittämiseen sekä yhteistyön syventämiseen toimitilakumppaneiden kanssa.

 

Kaikkiaan vuosi 2016 valmistellaan kuluvan vuoden tasoisena, joten kuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan.

« Takaisin