Lähijunaliikenteen suunnittelun tietopohjaa parannetaan

30.9.2015

Tampereen kaupunkiseutu selvittää lähijunaliikenteen realistista etenemispolkua yhdessä Liikenneviraston ja konsulttina toimivan VR Trackin kanssa. Seutuhallitus käynnisti selvitystyön Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman 2040 jatkeeksi.  

Rakennesuunnitelman toimeenpanoa varten alueen kunnat ja raideliikenteen toimijat tarvitsevat tarkempaa tietoa asemien ja seisakkeiden kustannuksista, kaavoituksen vaikutuksista matkustajamääriin ja lipputuloihin.  Kiinnostavaa on myös selvittää junaliikenteen kehittämisen vaikutukset muuhun liikenteeseen kuten henkilöautoliikenteen ja bussiliikenteeseen, toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen. Myös matkustajien aikakustannussäästöt arvioidaan.

 

Käynnistetyn selvityksen kohteena on tuleva maankäyttö väleillä Tampere-Toijala, Tampere-Vammala sekä Tampere-Haapamäki. Nyt tarkastellaan Tesoman, Sääksjärven, Lempäälän ja Kangasalan Ruutanan seisakkeen rakentamiskustannuksia ja realistista liikennetarjontaa.

 

Ostoliikenteen supistaminen Oriveden suunnalta on hieman hätiköity ratkaisu. Nykytilanteesta ei pitäisi tehdä johtopäätöksiä tulevaisuuteen, vaan odottaa uutta tietoa helmi-maaliskuussa valmistuvalta selvitykseltä, toteaa Päivi Nurminen.

 

Lähijunaliikenne on jo vuodesta 2010 ollut selkeä osa kaupunkiseudun tulevaisuuden joukkoliikennejärjestelmää. Myönteistäkin kehitystä on tapahtunut. Yhdistetty VR-Seutulippu on ollut käytössä pari vuotta, ja matkustajamäärät ovat kehittyneet myönteisesti.

 

Kauaskantoisella yhdyskuntarakenteen suunnittelulla pyrimme osoittamaan, että lähijunaliikennettä kannattaa kehittää. Asemanseudut ovat usealla kunnalla nyt maankäytön painopisteitä. Tämä trendi on kansallinen ja jopa kansainvälinen. Nopeus, mukavuus ja keskustojen hyvä saavutettavuus toteutuvat parhaiten raideliikenteellä, toteaa Päivi Nurminen.

 

Lisätietoja:
Tampereen kaupunkiseutu
Seutujohtaja Päivi Nurminen, puh. 040 754 3692

« Takaisin