Lakisääteinen TYP-toiminta alkaa

17.12.2015

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) järjestämisestä vastaa Pirkanmaalla neljä monialaisen yhteispalvelun johtoryhmää 1.1.2016 alkaen. Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa muodostavat Keskisen alueen. TE-toimiston alustavan arvion mukaan Keskisellä alueella on tällä hetkellä yli 6000 monialaisen yhteispalvelun tarpeessa olevaa työtöntä.

TYP-toiminnassa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kuntien, Kelan ja TE-toimiston edustajista koostuva Keskisen alueen johtoryhmä on valmistellut yhteistyösopimusta yhteispalvelun järjestämiseksi. Sopimus käsitellään kunnissa ja viimeistellään vuoden loppuun mennessä. Se tulee voimaan 1.1.2016 alkaen.

Kaupunkiseudun nykymuotoinen TYP-toiminta on ollut vapaaehtoista. Toimintaa koskeva laki tuli voimaan 1.1.2015 ja lain mukaisen yhteispalvelun on käynnistyttävä vuoden 2016 alussa. 

Sopimuksessa sovitaan mm. yhteisestä toimipisteestä ja muualla kuin toimipisteessä tarjottavasta yhteispalvelusta, henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta. Sopijaosapuolina ovat Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat, Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kansaneläkelaitoksen Keskinen vakuutuspiiri.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Johtoryhmä valitsi vuosiksi 2016-18 monialaisen yhteispalvelun johtajaksi Tampereen kaupungilta Tommi Eskosen ja hänen varahenkilökseen Mika Itäsen.

« Takaisin