MAL3-aiesopimuksen tavoitteet hyväksyttiin

24.9.2015

Seutuhallitus hyväksyi syyskuun kokouksessaan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL3-aiesopimuksen tavoitteet, jotka koskevat sopimusmenettelyä sekä sopimussisältöjä.

Tavoitteet sopimusmenettelylle:

 1. Sopimuksella vahvistetaan rakennesuunnitelman sitovuutta ja konkretisointia
 2. Sopimuksella edistetään seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta ja valtion osallistumista rahoitukseen
 3. Sopimuksella ylläpidetään neuvottelumenettelyä valtion ja kuntien välillä

Tavoitteet sopimussisällölle:

 1. Vahvat yhdyskunnat: sisältää kärkihankkeita koskien mm.
  •  joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne
  • kehittyvät asemanseudut
  • keskukset ja täydennysrakentaminen
 2. Sujuva arki: sisältää kärkihankkeita koskien mm.
  • monipuolinen asuntotuotanto
  • palvelujen saavutettavuus
 3. Elinvoimainen seutu: sisältää kärkihankkeita koskien mm.
  • Tre-Pirkkala lentokenttä, Tampereen asemakeskus
  • liikenneverkko ja liikenne palveluna
  • yritysalueet
  • Suomen kasvukäytävä, pohjoinen

Aiesopimusneuvottelut valtion kanssa käynnistyivät 10.9. Kokouksessa käytiin läpi kaupunkiseudun neuvottelijoiden valmistelema pohjaesitys. Valtio-osapuoli luonnostelee 2.10 mennessä ns. ensimmäisen sopimusversion, jota käsitellään lokakuun seutuhallituksessa. MAL-sidosryhmäfoorumi järjestetään 2.10.

 

« Takaisin