Seutustrategian arviointi käynnistyi

22.9.2015

Seutuhallitus on käynnistänyt itsearvioinnin seutustrategian toteutumisesta. Strategia on hyväksytty kuntien valtuustoissa 2010.

Arviointia ohjaavat seuraavat kysymykset:

  1. Miten seutustrategian toteuttaminen on onnistunut?
  2. Onko seutustrategia edelleen relevantti yhteistyön ohjaamiseksi?
  3. Miten kuntien toimintaympäristön muutos vaikuttaa yhteistyöhön?
  4. Mihin seutustrategiaa tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana?

Itsearviointi on käynnissä työryhmissä. Kuntien hallituksia pyydetään osallistumaan arviointiin verkkokyselyllä lokakuussa. Seutuhallitus ja kuntajohtajakokous arvioivat strategian toteutumista marraskuussa.  Arvioinnin jälkeen päätetään tarkemmin strategiatyön jatkosta.


Seutustrategia

Seutuyhteistyön perusta on jäsenkuntien valtuustojen hyväksymä Tampereen kaupunkiseudun strategia. Strategiaan on kirjattu yhteinen visio, toimintaperiaatteet, päämäärät ja strategiset tavoitteet vuosille 2010-2014. Strategiakeskustelu tulisi käydä valtuustokausittain.

Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020  (577 kB)

« Takaisin