Seutustrategian päivitys käynnistetään

17.12.2015

Seutuhallitus käynnisti vuonna 2011 valmistuneen seutustrategian päivitystyön. Hallituksessa todettiin muunmuassa, että seuraava yhteistyön vaihe on syvempi kuntakumppanuus. Tavoitteena on vahvistaa Tampereen kaupunkiseudun menestymistä osana kansallisia ratkaisuja sekä kansainvälistyvää toimintaympäristöä.

Nykyisen seutustrategian teemat ovat pääosin edelleen ajankohtaisia, mutta painopisteitä ja konkreettisia tavoitteita tarkastellaan uudelleen. Strategialta odotetaan vahvaa MAL-painotusta sekä kunnan uuden roolin tukemista.

Uudistamisen tarve ja kehittämissuunta selvitettiin itsearvioinnissa marraskuussa. Arviointityöhön osallistuivat seudun asiantuntijatyöryhmät, kunnallishallitusten jäsenet sekä kuntajohtajat ja seutuhallitus.

Arvioinnin perusteella yhteistyön onnistumisia ovat olleet seudullisen ajattelun ja yhdessä tekemisen vahvistuminen. Onnistuneinta on ollut MAL-yhteistyö ja palveluiden osalta erityisesti päivähoidon yhteistyö sekä Tredu. Parantamista on elinkeinoyhteistyössä sekä sähköisten palvelujen kehittämisessä.

Kuntayhtymä valmistelee esityksen seutustrategian laadinnasta ja ohjeistaa valmistelua. Kuntien valtuustot käsittelevät ja hyväksyvät uuden seutustrategian vuoden 2016 aikana.

« Takaisin