Tampereen kaupunkiseutu kärjessä MAL-yhteistyössä

30.11.2015

Tampereen kaupunkiseudulla tehdään maan parasta maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kuntayhteistyötä. Tuoreen arviontiraportin mukaan yhteistyö on vahvistunut suurilla ja nopeasti kasvavilla MAL-aiesopimusseuduilla, Tampereen ohella Oulussa ja Turussa.

Arvioinnissa Tampereen kaupunkiseutu ja Oulun kaupunkiseutu erottuivat selkeästi parhaiksi. Kehittyneen yhteistyön taustalla ovat raportin mukaan MAL-aiesopimukset ja niiden toteutumisen seuranta.

Tampereen kaupunkiseutu on sijoittunut korkealle jokaisessa suurten kaupunkiseutujen MAL-yhteistyövertailussa. Vuonna 2008 Tampereen seutu oli ykkönen ja vuonna 2009 Jyväskylän jälkeen toinen.

Arviointiraportin mukaan yleisesti kuntien välinen yhteistyö kaupunkiseuduilla on joko pysynyt samana tai heikentynyt. Heikointa yhteistyön arvioidaan olevan Vaasan seudulla.

Raportin tulokset perustuvat Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijoiden arvioihin tämänhetkisestä yhteistyöstä sekä vertailuun vuosina 2008 ja 2009 valmistuneisiin kaupunkiseutusuunnitelmien arviointeihin. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty yksittäisiä seuduille osoitettuja asiantuntijakyselyjä ja -haastatteluja.

« Takaisin