Toimintaedellytykset vuodelle 2016 kunnossa

18.12.2015

Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän toiminnan tavoitteet ja talousarvion 10-juhlavuodelle 2016.  Alkavana vuonna on tarkoitus uudistaa mm. kaupunkiseudun strategia.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa korostuvat MAL-sopimuksen ja rakennesuunnitelma 2040:n toteuttaminen. Uutta liikennepolitiikkaa tuetaan liityntäpysäköinnin ja liikenne palveluna ratkaisuin. Seutuhallitus seuraa myös lentoliikenteen kehittämisprojektin toteutumista.

Hyvinvointipalveluissa toimitaan sote-uudistuksen yhteistyöfoorumina sekä tuetaan seudun lukioyhteistyön syvenemistä. Infrapalveluissa jatkuu seudullista tuotteistaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen.

Yhtymäkokous hyväksyi vuodelle 2016 kuntayhtymän talousarvion, joka perustuu vuoden 2015 mukaisille kuntien maksuosuuksille. Budjetissa varaudutaan mm. uusiin yhteistiloihin viiden muun kehittäjäorganisaation kanssa.

« Takaisin