Kaupunkiseudusta työllisyyshoidon kokeilualue

26.5.2016

Seutuhallitus tukee Tampereen kaupunkiseudun hakeutumista Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään työllisyyspalvelun alueelliseen kokeiluun. Kokeilussa tulee huomioida läpipalveluperiaate, nykyiset hyvät käytännöt sekä kokeilun toteutus nykyisiä resursseja uudelleen kohdentamalla. Kokeilun hallinnosta sovitaan kuntien kesken erikseen. Kuntajohtajat käsittelevät hakemusta kokouksessaan 27.5., jonka jälkeen hakemus käsitellään kunnissa.

Alueellisen työllisyyshoidon kokeilun tavoitteena on nykyistä vaikuttavampi, sujuvampi ja taloudellisesti tehokkaampi työllisyydenhoidon kokonaisuus.

Ensisijaisena vaihtoehtona kokeilun kohderyhmäksi on laaja asiakasryhmä, eli kaupunkiseudun kaikki työnhakija- ja työantaja-asiakkaat. Asiakkaina olisi arviolta 60 000 työnhakijaa, joista työllisiä työnhakijoita on lähes puolet.

Kokeilun toteutuminen edellyttäisi, että TE-toimiston tehtävät ja niitä vastaavat resurssit siirtyisivät kaupunkiseudun osalta kokeilulle.

Tampereen kaupunkiseudun hakeutumisella kokeiluun on hyvät perustelut, sillä työttömyys pysyttelee edelleen korkeammalla kuin muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseutu muodostaa myös luontaisen työssäkäyntialueen ja vahvan kokonaisuuden.

Kokeiluissa valmistaudutaan vuoden 2018 jälkeiseen aikaan, jolloin TE-palvelujen järjestämisvastuu on maakunnilla ja jossa palvelutuotantoa voidaan kriteerien täyttyessä sopimuksella osoittaa kunnalle, jolla on mm. riittävät voimavarat.

« Takaisin