Kommentoi seutustrategiaa ja seutuyhteistyötä

1.11.2016

Kaupunkiseudun uuden strategian luonnos on valmistunut ja on kuntien ja sidosryhmien lausuttavana. Seutustrategia ohjaa kuntien yhteistyötä ja esittää yhteiset tavoitteet seudun elinvoiman vahvistamiseksi.

Strategian visiona on

Visioon tähdätään kolmella pääviestillä, joilla on 2-4 tarkempaa toimenpidettä.

Perehdy strategialuonnokseen tästä ja jätä kommenttisi tällä lomakkeella kuntayhteistyön tarpeesta, hyvästä kokemuksesta tai epäkohdasta, strategian tavoitteista tai muusta kuntayhteistyöhön liittyvästä asiasta.

Strategian päivitys tuli ajankohtaiseksi, kun kunnan roolin muutos ja toimintaympäristön muut isot muutokset ajankohtaistuvat. Seutustrategian valmistelua on ohjannut seutuhallitus. Valmisteluun ovat osallistuneet kunnallishallitukset, kuntajohtajat sekä kuntien muu virkajohto. Myös sidosryhmät ja valtuutetut ovat päässeet esittämään näkemyksiään.

Lisätiedot seutujohtaja Päivi Nurminen, puh. 040 754 3692

« Takaisin