Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

5.9.2016

Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin ratkaisuin. Kaupunkiseudulla tulee olla jatkossakin omat välineet ja resurssit alueensa kehittämiseksi.

Tämän vuoksi kaupunkiseudun seutuhallitus on kevään aikana kirkastanut näkemystään elinvoiman tekijöistä ja tavoittelee niiden säilyttämistä kuntien käsissä. Kaupunkiseutu muodostuu kahdeksasta kunnasta – Tampere, Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Nokia, Vesilahti ja Ylöjärvi – ja seudun kokonaisväestö on 379 000 asukasta.

”Näkemyksemme on, että pääkaupunkiseudun erityisasema ei riitä yksin vastaamaan Suomen haasteisiin kuten kaupungistumiseen, kansainvälistymiseen ja talouden kasvuun. Näiden ilmiöiden kasautuminen suurille kaupunkiseuduille on jo käynnissä ja se vahvistuu edelleen”, toteaa seutuhallituksen puheenjohtaja, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.
(Timo Aro: Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys itsehallintoalueita muodostettaessa)

Tämän vuoksi Tampereen kaupunkiseutu tavoittelee pääkaupunkiseudun tapaan mahdollisuutta omaan erityisratkaisuun elinvoima-asioissa osana tulevan maakunnan valmistelua. Elinvoima-asiat tulisi maakuntauudistuksen yhteydessä vastuuttaa siten, että Tampereen kaupunkiseutu

  1. järjestää alueensa elinkeinojen kehittämisen ja työllisyydenhoidon palvelut,
  2. vastaa alueellaan maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän suunnittelusta ja
  3. neuvottelee jatkossakin suoraan valtion kanssa MAL-sopimukset (maankäyttö, asuminen ja liikenne) sekä KASVU-sopimukset ja vastaa niiden toteutuksesta.

"Haluamme kiinnittää päättäjien huomiota myös Suomen kasvukeskusten yhdenvertaisuustekijöihin samoin kuin kuntayhteistyön mahdollistamiseen siellä, missä on näyttöjä sen onnistumisesta. Tampereen kaupunkiseutu on tästä hyvä esimerkki”, toteaa Pirkkalan pormestari Helena Rissanen, joka toimii seutuhallituksen varapuheenjohtajana.

Tampereen kaupunkiseutu kasvaa nopeasti, ja alueella varaudutaan noin 100 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Väestö, asuminen, korkeakoulut, liikenne, työpaikat, innovaatiot ja maahanmuutto keskittyvät suuriin kaupunkikeskuksiin, jotka ovat jo nyt maakuntia vahvempia toimijoita. Maakuntauudistuksessa on kaavailtu 18 maakuntaa. Tampereen kaupunkiseutu on asukasluvultaan (379 000) suurempi kuin näistä 14.

Kaupunkiseudun kunnallishallitukset kokoontuvat 5.9. Tampere-taloon jo toista kertaa kuluvana vuonna linjaamaan seudun tulevaisuutta. ”Seudullisuus on 10 vuoden aikana syventynyt, ja kunnilla on nyt aito halu rakentaa kaupunkiseutua kokonaisuutena. Olisi tuhlausta jättää tämä yhteistyöinvestointi nyt hyödyntämättä”, painottaa seutujohtaja Päivi Nurminen.  

Lisätiedot:       
Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, p. 03 5656 6217
Pirkkalan pormestari Helena Rissanen, p. 050 081 7280
Seutujohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692

Lue kaupunkiseudun elinvoimaviesti kokonaisuudessaan tästä.

« Takaisin