Työllisyyspalvelun kokeilu vuonna 2017

2.12.2016

Kaupunkiseudun työllisyyspalvelun kokeilun valmistelu on edennyt hieman tavoiteaikataulua hitaammin johtuen kokeilulakiehdotuksesta. Lakiesitystä odotetaan joulukuussa. Kokeilulakien voimaantulon alkuperäinen tavoiteaikataulu on maaliskuu 2017.

Mikäli kokeilulain reunaehdot ovat hyväksyttävät, kaupunkiseudulla on valmius käynnistää kokeilun toimenpiteitä vuoden 2017 alussa.

Valmistelussa on painotettu tavoitetta edistää kaupunkiseudun kuntien vahvaa roolia työllisyyspalvelujen tuottajana 1.1.2019 jälkeen. Työllisyyspalvelun alueellinen kokeilu on Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä.

« Takaisin