Lisätäänkö kaupunkiseututaso kaavoitukseen?

4.12.2017

Ympäristöministeriö on julkaissut luonnoksen alueidenkäytön suunnittelun suuntaviivoista tukemaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on keventää kaavoitusta ja sujuvoittaa prosesseja.

Seutuhallitus keskusteli kokouksessaan 29.11. kaupunkiseudun näkemyksistä ja annettavista kommenteista.

Merkittävin muutos nykyiseen on kaupunkiseututason lisääminen kaavoitukseen. Strateginen kaava mahdollistaisi alueen kehittämiseen liittyvien valintojen tekemisen.

”Kyseessä on lähes ainoa lainsäädäntöhanke, jossa kaupunkiseutujen merkitys tunnustetaan ja seututasoista kehitystä halutaan edistää”, huomioi seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudulta.

Maakuntatasolla tämä tarkoittaa sitä, että kaavasta siirryttäisiin strategisiin linjauksiin, jotka muodostaisivat kehikon kaupunkiseutujen ja kuntien suunnittelulle.

Kunnille muutos toisi nykyisten asema- ja yleiskaavojen tilalle vain yhden kuntakaavan, jonka mittakaavaa ja tarkkuustasoa voisi säätää tarpeen mukaan. Maaseudulla rakennusluvan voisi myöntää suoraan ilman kaavatarkastelua.

Julkaistut suuntaviivat on tarkoitettu yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi, joten asiakirjassa ei esitetä ratkaisuja kaikkiin yksityiskohtiin.

« Takaisin