Perusopetuksessa selviä eroja kuntien välillä

22.2.2017


Perusopetuksen oppilasmäärä tulee kasvamaan vahvasti seuraavina vuosina Tampereen kaupunkiseudulla ja ilman muuttoliikkeen huomioimista kasvu on keskimäärin noin 2,5 prosenttia vuodessa, mikä tarkoittaa noin 800 oppilaan vuotuista lisäystä seudulla. Muuttoliikkeen vaikutuksen huomioimisen jälkeen kasvu tulee olemaan vielä voimakkaampaa.

Kuntien toimintojen kehittämisen pohjaksi seudulla on aloitettu perusopetuksen kustannuslaskenta. Laskennassa vertailtiin kuntien perusopetuksen oppilaskohtaisia kustannuksia. Korkeimman ja matalimman välillä oli 1410 euron ero.

Korkeimmat oppilaskohtaiset kustannukset olivat Orivedellä ja Ylöjärvellä n. 8850 euroa ja Tampereella n. 8600 euroa. Matalimmat kustannukset olivat Nokialla, noin 7440 euroa ja Lempäälässä noin 7500 euroa. Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kustannukset olivat noin 8000 euroa.

"Kun vertailemme kustannuksia seudun kuntien kesken, voimme kehittää paremmin omaa toimintaamme ja parantaa perusopetuksen kustannusten läpinäkyvyyttä. Luvuista ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä ilman, että niihin liittyvä viitekehys on tiedossa. Esimerkiksi hallinto- ja koulukuljetuskustannukset selittävät osittain eroja, mutta lisäksi opetuksen kustannuksissa on huomattavia eroja", kertoo hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Toni K. Laine Tampereen kaupunkiseudulta.

Vertailussa käytettävät talous- ja toimintatiedot on kerätty kunnilta kesällä 2016. Kustannustiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin ja määrittämiin talous- ja toimintatilaston vuoden 2015 tietoihin. Lähtökohtaisesti tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta kuntien toisistaan poikkeava tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailukelpoisuuteen.

Tampereen kaupunkiseudulla on jo useiden vuosien ajan seurattu kunnallisen päiväkotihoidon kustannusten kehittymistä. Uusi perusopetuksen kustannuslaskenta aloitettiin päivähoidon laskennasta saatujen hyvien kokemusten perusteella.

Lisätietoja: 
Toni K. Laine, kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, p. 040 588 1902
toni.k.laine@tampereenseutu.fi

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, p. 040 754 3692
paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

« Takaisin