Seudulle lisää elinvoimaa ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistamisella

20.4.2017

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen työryhmä käynnisti kokouksessaan 31.3. seudun ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden kunnossapidon tuotteistamisen. Monipuoliset ja helposti saavutettavat liikkumisen paikat houkuttelevat eri-ikäisiä asukkaita sekä matkailijoita oleskelemaan, liikkumaan ja leikkimään. Seudun elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on siis tärkeää, että alueiden ylläpidon laatu säilyy tasaisena yli kuntarajojen.

Tampereen kaupunkiseudulla käynnissä olevan yleisten alueiden tuotteistamisprosessin avulla seudun kunnat saavat käyttöönsä yhteisen ylläpidon tuoterakenteen, joten alueiden hoito ja kunnossapito toteutetaan jatkossa samojen periaatteiden ja yhtenäisten laatukriteereiden mukaan. Tuotteistaminen mahdollistaa myös paremman kustannusten vertailun, hallinnan ja oikean kohdistamisen.

Vuoden 2018 alussa valmistuvan ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistamisen toteutuksesta vastaa Ramboll CM Oy yhdessä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Työtä on tarkoitus jatkaa vuonna 2015 valmistuneen liikennealueiden tuotteistamisen pohjalta. Hankkeen ohjausryhmänä toimivat seudun yhdyskuntatekniikan päälliköt.

Liikennealueiden ylläpidon tuotteistamishankkeeseen voi tutustua tarkemmin täällä.

« Takaisin