Tampereen kaupunkiseudun satamien kehittämiseen vauhtia

28.9.2017

Tampereen kaupunkiseudun 54 järvisatamaa saivat laatuluokituksen palvelujen mukaan. Seutuhallituksen hyväksymän raportin mukaan satamia ei tarvita määrällisesti lisää, mutta satamapalveluja tulisi kehittää. Raportissa kunnille annetaankin palveluiden kehittämisehdotuksia.

Ylimmän laatuluokituksen satama sai, jos sillä oli vähintään sata kausipaikkaa, 10 vierasvenepaikkaa ja vähintään 15 palvelua. Ylimmän laatuluokituksen sai kuusi satamaa:

Konkreettisia kehittämisehdotuksia

Raportista voi lukea satamakohtaisia toimenpide-ehdotuksia pelastusrenkaista ja jätehuollosta uusiin laitureihin. Jotta satamista voisi tulla kaikkien viihtymiskeitaita, raportti antaa myös yleisempiä kehittämisehdotuksia. Esimerkiksi laituripaikkoja pitäisi lisätä suhteessa kasvavaan väestön määrään sekä kaikenikäisten veneilijöiden tarpeisiin. Myös vieraslaitureita voisi lisätä. Digitaaliset palvelut helpottaisivat varauksia sekä muiden palveluiden käyttöä, esim. vesivälineiden vuokrausta.

Eri toimijat satamissa ja muussa virkistys- ja palveluverkossa voisivat tarjota palveluita ja tuotteita yhdessä, joten verkostoitumista ja yhteistoimintaa pitäisi lisätä. Eri toimijoiden (kunnat, veneilyseurat, palveluyrittäjät jne.) välisellä yhteistyöllä ylläpidettäisiin kannattavasti nykyaikaista palvelutasoa paitsi veneilijöille, myös esimerkiksi lapsiperheille, motoristeille ja kansainvälisille bisnesvieraille, joita pelkästään Tampere Suomen suosituimpana matkailukaupunkina vesistöineen houkuttelee.

Veneilyn tarpeet kasvavat kaupungistumisen myötä. Harrastajat ja matkailijat odottavat laadukkaita palveluja. Investoinneissa kunnat voivat yhteistyöllä säästää rahaa. Veneily ei tunne kuntarajoja ja kaikkien kaupunkiseudun kuntien tulisikin huomioida veneily ja siihen liittyvät toiminnot näkyvästi osana alueensa virkistystä, vetovoimaa ja matkailua.

Työtä jatketaan selvittämällä seudullisen toimijan mahdollisuudet satamien kehittämistyön vauhdittamiseksi.

Kaupunkiseudun satamat:
Liitteet:

Lisätietoja:

Konsultti Arto Lammintaus, eXpertOS (selvityksen toteuttaja), puh. 050 372 9062

Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen, Tampereen kaupunkiseutu, puh 050 463 0732

Seutujohtaja Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu, puh 040 754 3692

« Takaisin