Tampereen kaupunkiseudun seututoimiston tiimistä jälleen täysilukuinen

29.3.2017

Tampereen kaupunkiseudun tiimi täydentyy kahdella kovalla osaajalla, kun seutuhallitus nimitti uudeksi seutusuunnittelupäälliköksi arkkitehti Kaisu Kuuselan ja hyvinvointipalvelujen kehittämispäälliköksi FM Satu Kankkosen.

Kaisu Kuusela seutusuunnittelupäälliköksi

Kaisu Kuusela tulee tiimiimme Tampereen kaupungilta, jossa hän työskentelee yleiskaavoituksen projektiarkkitehtina. Hänellä on kattava osaaminen yhdyskuntasuunnittelusta ja hän on työskennellyt uransa aikana kaavoitustehtävissä neljän kunnan palveluksessa kahdella kaupunkiseudulla. Kiinnostava yksityiskohtana on Kuuselan tutkimustyö elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun yhteiskehittämisestä Ranskan Lyonissa. Tällaiselle työlle on tilausta myös Tampereen kaupunkiseudulla.

Seutusuunnittelupäällikön tehtävänä on kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja asumisen kehittäminen yhdessä kaupunkiseudun kaavoitusjohdon kanssa. Vuonna 2017 tarkoituksena on edistää mm. maankäytön ja elinkeinopolitiikan yhteyttä sekä edistää seudullisen viherverkoston suunnittelua. Tehtäviin kuuluu lisäksi Rakennesuunnitelma 2040:n ja MAL3-sopimuksen edistäminen ja seuranta.

Satu Kankkonen hyvinvointipalvelujen kehittämispäälliköksi

Satu Kankkonen tulee tiimiimme Nokian kaupungilta, jossa hän toimii vapaa-aikajohtajana. Hänellä on pitkä kokemus hyvinvointipalvelujen asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja verkostomaisesta työskentelystä. Kankkosen osaamisalueita ovat vapaa-aikapalvelujen, kuten liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelujen lisäksi mm. terveyden edistäminen. Se on elinvoimaisen kunnan perustehtävä ja toteutuu poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

Uudessa tehtävässään Kankkonen edistää tulevaisuuden kunnan kasvatus-, koulutus- ja hyvinvointitehtävää yhdessä kuntien toimijoiden kanssa. Työhön kuuluvat lisäksi älykkään palvelukulttuurin, digitaalisuuden ja osallistavan toimintaympäristön edistäminen.

Seututoimisto kiinnostaa

"Seudullinen yhteistyö on kehittynyt ison harppauksen kymmenen vuoden aikana, mikä on huomattu myös verkostojemme osaajien keskuudessa. Pystyimme tarjoamaan todella mielenkiintoiset tehtävät kuntatyön näköalapaikalta, joten saimme näin loistavat uudet jäsenet tiimiimme", sanoo Päivi Nurminen, seutujohtaja.

"Olemme myös aktiivinen kumppani maakuntauudistukselle, sillä seudun ja maakunnan menestyminen on molempien toimijoiden ja ennen kaikkea alueen asukkaiden ja yritysten etu.”

Lisätiedot:

Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu, seutujohtaja, puh. 040 754 6392, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Satu Kankkonen, puh. 050 412 6175

Kaisu Kuusela, puh. 050 3847 142

« Takaisin