Tietohallinnon seudullinen yhteistyö laajenee

29.3.2017

Kaupunkiseudun tietohallinnon yhteistyö laajenee palvelujen, tiedon ja toiminnan digitalisointiin, kun edellisellä strategiakaudella panostettiin perustietotekniikkaan.

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa kuntien yhteistyötä hallituksen digikuntatavoitteen toteuttamisessa ja tukea älykkään kaupunkiseudun palvelukulttuurin syntymistä. Seudullisuus luo muutosvoimaa sähköisten palvelujen kehitykseen.

Ohjelmaluonnoksen laadinnasta on vastannut tietohallinnon seudullinen johtoryhmä. Seudulliset työryhmät valmistelevat toimenpide-ehdotukset kesään 2018 mennessä. Suunnitelmissa huomioidaan sote-ICT:n irrotus.

« Takaisin