Työllisyyskokeilua jatkettava ja päätös tehtävä hyvissä ajoin

5.12.2017


Esitämme, että työllisyyskokeilun aikajännettä pidennetään maakuntauudistuksen aikataulua vastaavasti vuoden 2019 loppuun asti ja tarvittaessa siirtymävaiheessa sen yli. Toivomme, että päätös asiasta tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä kymmenien tuhansien asiakkaiden siirto jälleen organisaatiosta toiseen ei ole tarkoituksenmukaista. Kokemusten perusteella näemme myös perustelluksi, että kasvupalvelulainsäädäntöön kirjataan kunnille oikeus järjestää ja tuottaa kasvupalvelut.

Valtakunnallinen kokeilu työllisyyspalvelujen kuntavetoisesta toimintamallista on osoittautunut menestykselliseksi alueellamme Tampereen kaupunkiseudulla sekä kokeiluun kytketyllä Sastamala-Punkalaidun -alueella.

Elokuussa 2017 noin 22 000 vaikeimmin työllistyvää työvoimahallinnon asiakasta siirtyi kokeilusopimuksen periaattein kuntiemme asiakkaaksi. Kokeilu on kattava, sillä sen piirissä on 87 % Kelan työttömyysturvaa saavista asiakkaista maakunnassa. Viimeisen 6 kuukauden aikana kokeilukuntien osuus maakunnan työmarkkinatuen kuntaosuuksista on ollut 92 %.

Kokeilussa olemme kuntina panostaneet merkittävästi lisäresursseja palvelun tarjontaan työvoimahallinnosta siirtyneiden resurssien lisäksi. Motiivinamme on asiakkaiden palvelujen parantaminen, yritysten työvoimatarve sekä kuntien työmarkkinaosuuden kasvun pysäyttäminen.

Parhaat ja koetellut käytännöt ovat olleet kokeilumme pohja, mutta olemme rakentaneet myös merkittävästi uusia toimintatapoja ja yhteyspintoja työllistymistä edistäviin palveluihin. Yhteistyö on konkretisoitunut uudella tavalla mm. ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoyhtiöiden kanssa, jotka molemmat toimivat myös seudullisina kokonaisuuksina. Uusi yhteistyö on rakennettu myös sote-palvelujen kanssa.

Ohjaamme kokeilua seudullisilla rakenteilla Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kautta ja seuraamme sen vaikuttavuutta. Jo neljän kuukauden jälkeen kokemukset ovat hyvin positiivisia. Kokeilujen asiakkaat saavat yhdestä paikasta työllistymistä edistävät palvelut. Muun muassa kokeilussa luotu omavalmentajamalli on saanut kiitosta asiakkailta. Samaan aikaan työttömyys on kaupunkiseudullamme laskenut muita seutuja nopeammin. Myös henkilöstön tyytyväisyyden seuranta kertoo työn mielekkyydestä.

Tampereen kaupunkiseudulla olemme koordinoineet työllisyyspalveluja vapaaehtoiselta pohjalta jo pitkään ja osallistuneet myös edelliseen kuntakokeiluun. Nykyisen kokeilun myötä valtion ja kuntien resurssien yhdistäminen mahdollistaa luotujen yhteistyöverkostojen ja - käytäntöjen täysimääräisen hyödyntämisen.  Hankimme kuntarahoituksella muun muassa suuren osan työllisyyspalveluita yksityisiltä ja yhdistyksiltä, ja yhdistämällä kuntien ja valtion hankintoja voimme kehittää markkinoita.

Koemme, että maakuntauudistuksen yhteydessä työllisyyspalvelujen organisoinnin suunta tulee olla lähemmäs yrityksiä, koulutuslaitoksia ja peruskuntia alueensa yhteisöllisinä toimijoina. Myös TE-toimisto -järjestelmällä oli aikoinaan paikallisuutta korostavat tavoitteet.

Kokeilu on osoittanut jo lyhyessä ajassa, että kuntien ja valtion työllistymistä edistävät resurssit on hyvä yhdistää. Kuntina emme halua palata aikaisempaan tilanteeseen, joka ilmeni meille epäselvänä työnjakona, kasvavina työllisyyslukuina sekä nousevina työmarkkinakustannuksina.

Tämän vuoksi edellytämme, että kokeilun jälkeisestä järjestämisvastuisesta organisaatiosta päätettäessä hyödynnetään kokeilusta saatavaa tieto täysimääräisesti. Riittävän tiedon saamiseksi kokeilua on tarkoituksenmukaista jatkaa siirtymäkauden loppuun.

Tampereella 4.12.2017

Lauri Lyly, Tampereen kaupungin pormestari
Oskari Auvinen, Kangasalan kunnanjohtaja
Heidi Rämö, Lempäälän kunnanjohtaja
Eero Väätäinen, Nokian kaupunginjohtaja
Juha Kuusisto, Oriveden kaupunginjohtaja
Marko Jarva, Pirkkalan pormestari
Erkki Paloniemi, Vesilahden kunnanjohtaja
Jarkko Sorvanto, Ylöjärven kaupunginjohtaja
Jarkko Malmberg, Sastamalan kaupunginjohtaja
Jyrki Moilanen, Punkalaitumen kunnanjohtaja

 

Lisätiedot:

Regina Saari, Tampereen kaupunki, ohjelmajohtaja, puh. 050 346 9603, regina.saari@tampere.fi

Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu, seutujohtaja, puh. 040 754 6392, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

« Takaisin