Viherrakenne lisää hyvinvointia

31.10.2017

Virkistys- ja viheralueilla on merkittävä vaikutus asukkaiden hyvinvointiin. Ne toimivat myös tapahtumien ja matkailun ympäristöinä.

Kun seutu kasvaa, riittävän ja monipuolisen viherrakenteen säilyminen täytyy varmistaa kuntien yhteisellä suunnittelulla. Poikkihallinnollinen pienryhmä valmistelee parhaillaan projektisuunnitelmaa viherrakenteen yleissuunnitelman laatimiselle.

Yleissuunnitelma kattaa virkistysalueet ja ekologiset verkostot. Työn lähtökohtina ovat kuntien viherrakennesuunnitelmat sekä maakuntakaavan viherverkosto.

Viherrakenteen yleissuunnitelman laatiminen kuuluu valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukseen.

« Takaisin