Yhdessä parempaa hyvinvointia

1.12.2017

Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat sekä hyvinvointiympäristön fyysiset rakenteet että niiden palvelusisällöt. Sen johdosta Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalveluiden ja infrapalveluiden työryhmät valmistelivat yhteisen kehittämisohjelman vuosille 2017–2020.

Ohjelmaa valmisteltiin työryhmien yhteisessä työpajassa, jonka tuloksena päätettiin edistää yhdessä seuraavia: hyvinvointiympäristöjen kehitystyö, osallistava toimintakulttuuri ja palveluympäristöt, hyvinvoinnin seudulliset toimintamallit sekä vapaa-ajan palvelut ja arkiympäristöt.

Vuonna 2018 ohjelmassa on muun muassa:

Myöhemmin tarkoituksena on esimerkiksi parantaa päiväkotien ja koulujen piha-alueita vastaamaan seudullisia opetussuunnitelmia sekä kerätä tietoa nykyisistä ja luoda uusia osallistumisen menetelmiä. Toimenpiteet tarkennetaan vuosittain talousarvioon.

« Takaisin