Yhteiseksi tavoitteeksi hiilineutraali seutu?

31.8.2017


Vuonna 2016 tehdyssä ilmastostrategian vaikuttavuusarvioinnissa suositeltiin nostamaan seudullisten ilmastotavoitteiden rimaa korkeammalle. Tampereen Kaupunkiseudun ilmastoverkoston näkemys on, että voisimme edelläkävijänä saavuttaa hiilineutraaliuden jo vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että päästöjä vähennetään 80 % ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin. 

Seutuhallitus päätti käydä omalta osaltaan lähetekeskustelun seudullisten ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitystarpeesta ja uudesta tavoitetasosta huomioiden kasvaneet paineet päästöjen vähentämiseksi.

« Takaisin