Tutkimus: autoilu on edelleen suosituin liikkumismuoto kaupunkiseudulla

16.4.2018


Tampereen kaupunkiseudun asukkaat liikkuvat edelleen yhtä paljon henkilöautoilla kuin kuusi vuotta sitten, kertoo valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus. Yhteensä 4 183 kaupunkiseudun asukasta vastasi tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2016.

Kun Tampereella 50 prosenttia kaikista matkoista kuljetaan kestävillä tavoilla, kehyskunnissa osuus on vain noin kolmekymmentä prosenttia. Alle kolmenkymmenen prosentin jäädään Orivedellä (26 %), Lempäälässä (27 %), Vesilahdella (28 %) ja Ylöjärvellä (29 %). Kangasalla (32 %), Pirkkalassa (33 %) ja Nokialla (34 %) osuus on vähän yli kolmekymmentä. Kestävien liikkumismuotojen osuus on seudulla suurimmillaan lyhyillä matkoilla. Kuitenkin jo jopa 60 prosenttia alle viiden kilometrin matkoista tehdään seudulla autolla.

"Eri kunnissa on niiden liikenneyhteyksistä ja yhdyskuntarakenteesta johtuvat erilaiset edellytykset jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytölle. Mutta kyllä kaikilla on hyvät edellytykset lisätä niiden osuutta. Osin on siitä kyse, että autoa tarvitaan päivittäisille matkoille. Mutta osin on kyse myös tottumuksista. Esimerkiksi joukkoliikenteen käyttö ei ole aina ollut näin helppoa ja on totuttu valitsemaan auto", sanoo Tapani Touru, Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö.                  

"Uudistamme parhaillaan Lempäälän ydinkeskustaa, jonka rakentaminen alkaa keväällä. Uudessa ydinkeskustassa palvelut ja toiminnot ovat lähellä toisiaan. Asukkaat pääsevät helposti palveluiden luokse kävellen tai pyörällä. Toki Lempäälän nopea moottoritie houkuttelee henkilöauton käyttöön jatkossakin, vaikka nopeammin Tampereelle pääsee keskustasta junalla", toteaa Timo Nevala, Lempäälän kunnan suunnittelupäällikkö.

Kulkutapojen muuttamiseen seudulla tulee painetta EU:sta ja kansallisesti. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 asettaa liikenteelle kunnianhimoiset tavoitteet. Liikenteen päästöjä pitäisi vähentää vuoteen 2030 mennessä jopa 50 prosenttia verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi tulee töitä paljon tehdä kaikkialla Suomessa.

Tampereen seudulla kestävien kulkutapojen osuuden tulisi kasvaa vähintään noin 17 prosenttiyksikköä, jotta päästövähennys voidaan saavuttaa. Tämä tarkoittaa Tampereen seudulla päivittäin muutosta noin 170 000 matkaan.

"Kestävän liikkumisen lisääminen on erityisen tärkeää siellä, missä liikutaan paljon. Tampereella raitiotie parantaa merkittävästä edellytyksiä päästöjen vähentämiseen. Tampere on tiivis kaupunki, jossa palvelut ovat lähellä. Edellytykset kestävälle liikkumiselle ovat siis hyvät ja jatkossa entistä paremmat”, toteaa Ari Vandell, Tampereen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitteluyksikön päällikkö.


Kestävä liikkuminen jättää tilaa autoillekin

Keskimääräinen Tampereen seudun asukas tekee suunnilleen kaksikymmentä matkaa viikossa, joista vähintään kolme viidestä olisi päästövähennysten saavuttamiseksi tehtävä kestävästi.

"Kaupungit ja kunnat kehittyvät ja seutu tekee yhteistyötä. Mutta vaikutuksia tulee vasta, kun ihmiset muuttavat omia tapojaan liikkua. Kaikilla matkoilla kulkutapaa ei voi aina vaihtaa, mutta jos esimerkiksi yhtenä päivänä viikosta menisi auton sijaan töihin kestävällä kulkutavalla ja muuten liikkuisi kestävästi, päästömuutosta tulisi keskimääräiselle seudun asukkaalle jo riittävästi. Ja toki se näkyisi liikenteen sujuvuutenakin", Touru arvioi tutkimustiedon pohjalta.

Tutkimuksessa näkyy selvästi erot sukupuolten välillä. 35-vuotiaana miehet jäävät jälkeen kestävien kulkumuotojen käytössä. 55–64-ikäiset miehet käyttävät jopa puolet vähemmän kestäviä liikkumistapoja kuin naiset. Joukkoliikenteen suurin yksittäinen käyttäjäryhmä on 18–34-vuotiaat naiset, joiden matkoista neljäsosa sujuu joukkoliikenteen kyydissä.

"Voimme saavuttaa tavoitteet kuntien ja asukkaiden yhteistyöllä. Jos seutu omaksuisi Helsingin seudun joukkoliikenteen käytön (18 %) ja Oulun seudun pyöräilyn käytön (16 %), saavuttaisimme päästövähennystavoitteemme. Kävelyn osuus (27 %) seudulla on jo melko hyvin kunnossa.

Mahdottomasta asiasta ei siis pitäisi olla kyse. Toivon toki, että seuraavassa tutkimuksessa olisi jo nähtävissä määrätietoisen työn tuloksia", Touru toteaa.

Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta on toteutettu vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein. Koko tutkimusaineisto kattaa yli 30 000 suomalaisen matkat. Sen tutkimustapa on erilainen kuin Tampereen kaupunkiseudun julkaisemissa omissa tutkimuksissa, joten tuloksia ei voi täysin vertailla.

 

Lisätietoja: 

Tutkimuksen taustatiedot ja julkaisut verkossa: www.hlt.fi

Tampereen kaupunkiseutu, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru p. 040 503 4237 
tapani.touru@tampereenseutu.fi

Tampereen kaupunki, liikenneinsinööri Katja Seimelä, p. 040 149 3684

Liikennevirasto, Kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen p. 029 534 3920

Liikennevirasto, Liikenneasiantuntija Harri Lahelma p. 029 534 3963

« Takaisin