SeutuLiike-ohjelmatyö käynnistyi

3.4.2018

Seutuhallitus käynnisti SeutuLiike-ohjelmatyön, jonka tavoitteena madaltaa kynnystä terveyttä edistävään liikkumiseen. Arkiympäristöihin on tarkoitus luoda turvallisia, matalan kynnyksen mahdollisuuksia liikuntaan hyvinvointipalvelujen, infrapalvelujen ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteistyöllä.

Ohjelma koostuu pienistä ja kustannustehokkaista toimenpiteistä, joilla asiointi- ja työmatkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä on autoilua houkuttelevampi vaihtoehto. SeutuLiike jatkaa ja täydentää kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa, ja palvelee terveyden edistämisen lisäksi myös ilmastonmuutoksen hillintää.

Ohjelmatyöhön on nimetty työryhmä, jossa on hyvinvointipalveluiden, infrapalveluiden, liikunnan edistämisen sekä kävelyn ja pyöräilyn asiantuntijoita. Ohjelma valmistuu syksyllä 2018 ja on osa hyvinvointi- ja infrapalvelujen nelivuotista hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmaa.

« Takaisin