Ilmastotyön tiekartta auttaa kuntia matkalla hiilineutraaliuteen

27.11.2019

 

Kuva Visit Tampere/Laura Vanzo

Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen ilmastotyön tavoite on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Seudun ilmastotyöstä on tehty selvitys, missä on kartoitettu mm. sitä, miten ilmastojohtaminen näkyy kuntien strategioissa. Ilmastotyö on käynnissä kaikissa seudun kunnissa, mutta osa kunnista on pidemmällä kuin toiset. Kuntien ilmastotyön tueksi on valmistunut tiekartan mallipohja ja toimenpide- ja indikaattorilista.  

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet toteuttamaan ilmastostrategiaa, joka laadittiin yhdessä ja hyväksyttiin kuntien valtuustoissa vuonna 2010. Strategiassa tavoitteeksi asetettiin kaupunkiseudun kokonaispäästöjen väheneminen 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tätä tavoitetta kiristettiin vuonna 2016 tehdyn strategian vaikuttavuusarvioinnin jälkeen. Arvioinnin mukaan kaupunkiseutu oli pääsemässä tavoitteeseensa. Samalla kuitenkin todettiin tarve kiristää tavoitteita ja integroida ilmastotyö tiiviimmin kuntien omaan tekemiseen.

– Ilmastotavoitteet päivitettiin yhdessä, ja uudeksi tavoitteeksi asetettiin hiilineutraali Tampereen seutu 2030. Nyt tavoitteena on 80 % päästövähennys ajassa 2007–2030, toteaa kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen.

Kaikki Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa ovat liittyneet mukaan Hinku-verkostoon ja näin sitoutuneet ottamaan huomioon päästövaikutukset kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.

Tiekartta ja indikaattorilista kuntien sovellettavaksi

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat ilmastotyössään eri vaiheissa. Osa kunnista – kuten Tampere ja Lempäälä – on ilmastotyön edelläkävijöitä. Niiden kuntastrategioihin sisältyy hiilineutraaliustavoite ja niillä on selkeä ilmastotyö- ja sen jalkauttamissuunnitelma. Osassa seudun kunnista hiilineutraaliustavoite ja ilmastotyö eivät kuitenkaan näy selkeästi strategiassa.

– Kun tavoitteet saavat tukea strategiasta, ne siirtyvät kuntien talousarvioihin, jolloin ne on helpompi vastuuttaa ja resursoida, kehittämispäällikkö Asula-Myllynen sanoo.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi on seutuyhteistyönä laadittu tiekartan mallipohja toimenpiteineen ja aikatauluineen sekä lista toimenpide-ehdotuksista ja ilmastoindikaattoreista. Niiden avulla kunnat voivat rakentaa omat tiekarttansa ja jalostaa ne sellaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, mihin ne pystyvät ja aikovat sitoutua. Seuranta kytkeytyy kunnan omaan seurantaan niin, ettei siitä koidu päällekkäistä työtä.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

p. 050 463 0732

« Takaisin