Kansanedustajille MAL-tietoa – rakennamme eurooppalaista hiilineutraalia kaupunkiseutua

10.9.2019

Valtion ja kaupunkiseutujen välillä solmittavassa MAL-sopimuksessa sovitaan siitä, miten kaupunkiseutujen maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikenneverkostoa kehitetään lähivuosina. Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa 2020–2023 yhtenä tavoitteena on tukea Suomen kehityspolkua hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. MAL-sopimusluonnosta ja sen valmistelun etenemistä on esitelty Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnalle.

”Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toinen metropoli kasvuluvuin mitattuna. Lisäksi meillä on toimivat seudulliset rakenteet”, toteaa pormestari Lauri Lyly.

”Tampereen kaupunkiseutu ottaa järjestelmätasoisen loikan siirtyessään joukkoliikenteen raskaan sarjan seuduksi pääkaupunkiseudun rinnalle. Vuonna 2020 on ajankohtaista on lähijunapilotin ja raitiotieliikenteen käynnistyminen.”

”Seudullisella MAL-työllä edetään kohti tulevaisuutta, missä Euroopasta on tullut hiilineutraali.”

Tampereen kaupunkiseudun toiminnallisia tavoitteita on koottu valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välillä solmittavaan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukseen. Parhaillaan valmistellaan uutta MAL-sopimusta vuosiksi 2020–2023. Sopimus täsmentyy syksyn 2019 aikana seudullisten työryhmien, kuntajohdon ja päättäjien työskentelyssä sekä valtion kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Seutujohtaja Nurminen esitteli Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksen sisältöjä ja sen valmistelun etenemistä Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnalle.

”Kansanedustajat voivat merkittävästi tukea Tampereen kaupunkiseudulla tehtävää työtä, missä tavoitellaan kestävää kasvua ja ilmastonmuutoksen hillintää. Odotamme, että valtio osallistuu kaupunkiseudun MAL-työn rahoittamiseen useilla eri rahoitusinstrumenteilla. Kohteita ovat muun muassa junaseisakkeet, raitiotien seudullinen suunnittelu, joukkoliikenteen tuki, liityntäpysäköinti, tiestön pullonkaulojen poisto, kävelyn ja pyöräilyn väylästö sekä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon tuki. Näillä huolehdimme osuudestamme kohti hallitusohjelmassa tavoiteltua hiilineutraalia Suomea ”, jatkaa seutujohtaja Nurminen. 

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan muodostaa Pirkanmaan 19 kansanedustajaa. Neuvottelukunnan tehtävänä on alueen edunvalvonta ja Pirkanmaan painoarvon lisääminen valtakunnallisessa päätöksenteossa.

 

Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukuntaa kokoontumisessaan Vapriikissa. Kuva: Päivi Nurminen.

« Takaisin