Keskustabarometri kertoo keskustojen viihtyisyydestä ja elinvoimaisuudesta

18.12.2019

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja aluekeskusten sekä kaupallisten keskittymien nykytilaa kuvaava Keskustabarometri 2019 on ilmestynyt. Selvityksessä kuvataan 17 keskuksen kaupallisen elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden nykytilannetta. Kunnat käyttävät Keskustabarometria keskustojensa kehittämiseen. 

Kuntien keskustat ja keskukset ovat asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja liikenteen solmukohtia, mitkä ovat kunnille niin imagollisesti kuin elinvoimaisuudenkin kannalta erityisen tärkeitä. 

Tampereen kaupunkiseudulla on koottu tietoa 17 keskuksen nykytilasta. Tarkastelussa ovat olleet kunta- ja aluekeskusten lisäksi kaupalliset keskittymät.

– Keskustabarometriin on koottu keskustojen elinvoimaisuudesta ja viihtyisyydestä kertovaa määrällistä ja laadullista tietoa. Se on tilannekuva, jota kunnat käyttävät kehittämistyönsä apuna, kertoo seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

 

Keskustabarometriin on koottu tietoa 17 keskuksesta Tampereen kaupunkiseudulla. Mukana ovat Tampereen keskustaa lukuun ottamatta kaikkien seudun kuntien keskustat. Muut selvityksessä mukana olevat aluekeskukset ja kaupalliset keskittymät ovat Tampereelta Tesoma, Lielahti, Koilliskeskus ja Lakalaiva, Pirkkalasta Partola, Ylöjärveltä Elovainio, Kangasalta Lentola ja Lempäälästä Sääksjärvi ja Marjamäki-Ideapark. 


Mittareina tilastotiedot ja asukaskokemukset

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen tilaa ja kehittymisedellytyksiä tarkasteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Mittarit ovat osittain samoja kuin aikaisemminkin.

– Barometrissa on paljon tietoa eri lähteistä. Tilannekuva muodostuu paikkatietopohjaisesta tilastotiedosta ja asukkaiden kokemuksista, kertoo paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä. 

Lähteenä ovat olleet muun muassa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Tilastokeskuksen yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot, missä kerrotaan väestön rakenteesta, asumisesta, rakennuskannasta, työvoimasta ja työpaikoista sekä kauppojen toimipaikoista. Barometria varten tehtiin myös elinvoimaselvitys Elävät kaupunkikeskustat ry:n kehittämällä menetelmällä. 

– Barometrin valmistelussa toteutimme myös asukaskyselyn, johon osallistui yli 1200 vastaajaa eri puolilta kaupunkiseutua. Asukkaat pääsivät kertomaan arkikokemuksistaan seudun keskustoista ja antamaan ehdotuksia niiden kehittämiseksi, Jussi Välimäki jatkaa.

Keskustabarometriin on otettu mukaan uusi mittari: oleskeluarvo. Sillä kuvataan ja mitataan sitä, miten asukkaat kokevat keskustan viihtyisyystekijöiden perusteella: onko se enemmän oleskelu- vai asiointikeskusta. 


Keskuksiin tullaan asioille ja viihtymään   

Asukkaat arvostavat kuntakeskuksia oleskelupaikkoina, joihin tullaan asioinnin lisäksi viihtymään ja kohtaamaan muita. He toivovat kuntakeskuksilta turvallisuutta, viihtyisyyttä, laadukkuutta ja hyviä palveluja. 

– Esimerkiksi Lempäälässä ja Kangasalla on viime vuosina kehitetty aktiivisesti kunnan keskustaa tähän suuntaan. Keskustojen asukasmäärä on lisääntynyt ja ihmiset viihtyvät siellä yhä paremmin. Asukaskyselyn tuloksissa näkyykin se myönteinen henki, missä alueita on kehitetty, toteaa seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.

Tampereen kaupunkiseudun kunnille keskustojen kehittäminen on jatkossakin tärkeää. Seudun kuntien ja valtion välillä on valmisteilla maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus, mihin on viety kirjaus keskustojen yhteistyöryhmän perustamisesta. Ryhmässä voidaan jakaa keskustojen kehittämisen oppeja ja hyviä käytäntöjä.

Tulossa on myös selainpohjainen työkalu, millä voidaan esittää ja seurata Keskustabarometrin tietoaineistoa.

 

Barometrissa on tehty profiili kaikista mukana olleista keskuksista. Oriveden keskus näyttäytyy barometrissa elinvoimaisena, tiiviinä kauppapaikkana. Oriveteläiset ovat tyytyväisiä omavaraiseen ja viihtyisään keskustaansa mutta toivovat kuitenkin sinne lisää eloisuutta, kuten kulttuuritoimintaa ja tapahtumia. Perinteinen Orivarsa-patsaan sukittaminen kerää vuosittain runsaasti yleisöä. Kuva: Jenni Koponen, Oriveden kaupunki.


Lisätietoja

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela
Tampereen kaupunkiseutu
kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi
p. 040 579 3396

Paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki
Tampereen kaupunkiseutu
jussi.valimaki@tampereenseutu.fi
p. 040 503 2554

 

Keskustabarometri 2019 liitteineen

« Takaisin