Lentoliikenteellä Tampereen seudusta kansainvälisesti saavutettavampi

25.9.2019

Hyvät lentoyhteydet ovat olennaisen tärkeitä Tampereen kaupunkiseudun yrityksille, matkailulle sekä tapahtuma- ja elämystaloudelle. Kaupunkiseudun seutuhallitus päätti esittää vuonna 2016 alkaneen kaupunkiseudun lentoliikenteen kehittämisohjelman jatkamista vuoteen 2022 asti. Jatkossa ohjelmassa keskitytään kansainväliseen saavutettavuuteen ja sitä tukeviin matkaketjuihin.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat päättivät vuonna 2016 Tampereen kaupunkiseudun lentoliikenteen kehittämisohjelmasta. Ohjelmaan osallistui myös eräitä muita Pirkanmaan kuntia. Kolmivuotisen ohjelman tavoitteena oli Tampere-Pirkkalan matkustajaliikenteen kasvu, lentoyhteyksien lisääntyminen ja lentokentän vaikutusalueen laajentuminen keskisen Suomen kaupunkeihin. 

Viisi miljoonaa euroa maksanut ohjelma ei päässyt kaikin osin tavoitteisiin. Tampere-Pirkkalan lentokentän asema on kuitenkin vahvistunut ja reittivaihtoehdot ovat lisääntyneet. Maan lentoasemien kehittämisestä vastaava Finavia on tehnyt Tampere-Pirkkalan kentällä laajennus- ja perusparannustöitä. Kesällä 2018 tehtyjen uudistusten jälkeen kenttä voi toimia myös suurimpien koneiden varakenttänä.

Seutuhallitus näki merkittävänä jatkaa pitkäjänteistä työtä Tampereen kaupunkiseudun lentoliikenteen kehittämiseksi. Lentoliikenne on osa alueen suoraa kansainvälistä saavutettavuutta, joka palvelee elinkeinoelämää, korkeakouluja, tapahtumatuotantoa ja matkailua. Jatkossa lentoyhteystarpeet lisääntyvät, kun Tampereen Areena ja mahdollisesti myös Euroopan kulttuuripääkaupunkititteli houkuttavat seudulle lisää matkailijoita. Lentoliikenteen kehittämisessä on siis myös Visit Tampereella merkittävä rooli. Lentoliikenneohjelman tavoitteena on lisätä ja vakiinnuttaa reittiliikennettä Tampere-Pirkkalasta eurooppalaisille lentokentille, mistä on hyvät jatkoyhteydet. 

Tampereen kaupunkiseudun saavutettavuutta edistetään lentoliikenteen lisäksi raideliikennettä kehittämällä. Nämä eivät sulje pois toisiaan. Tampereen seutu Suomen toisena metropolina tarvitsee sekä aseman kansainvälisellä lentoliikennekartalla että sujuvan junayhteyden pääkaupunkiseudulle.

Seutuhallitus esittää kaupunkiseudun kunnille ja Pirkanmaan muille kunnille, että nämä varautuvat rahoittamaan saavutettavuuden kehittämisohjelmaa vuosina 2020–2022. Kaupunkiseudun kuntien rahoitusosuus on 2 €/asukas/vuosi ja Pirkanmaan muiden kuntien osuus 1 €/asukas/vuosi.

Lentoliikenneohjelman toteutuksesta vastaa jatkossakin Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere, joka valmistelee jatko-ohjelmalle tarkemmat tavoitteet ja toimintasuunnitelman. Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus ja kuntajohtajakokous vastaavat ohjelman strategisesta ohjauksesta. 

Tampereen kaupunkiseudun kuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Seutuhallitus on näiden kuntien päättäjistä muodostuva toimielin, joka päättää yhdessä, millaista liikenteeseen, hyvinvointipalveluihin, maankäyttöön ja infraan liittyvää seudullista yhteistyötä tehdään. Seutuhallitus tekee kaupunkiseudun kunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa, miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Lisätietoja
Seutujohtaja Päivi Nurminen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
p. 040 754 3692
 

« Takaisin