Liikkumattomuus maksaa lähes 310 miljoonaa euroa vuodessa Tampereen kaupunkiseudulla

2.12.2019

Tampereen kaupunkiseudulla on käynnistynyt seudun kuntien yhteinen Seutuliike-ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta eli liikkumista ja vähentää paikallaanoloa. Seudun asukkaita kannustetaan arkiliikkumiseen, sillä liikkumattomuus eli suosituksia vähäisempi liikkuminen maksaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonaa euroa vuodessa lisääntyneiden kansansairauksien vuoksi. 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja UKK-instituutti ovat yhdessä laatineet Seutuliike-ohjelman, jonka tavoitteena on lisätä seudulla asuvien liikkumista ja vähentää paikallaanoloa.

Ohjelmaan sitoutuneet Tampereen kaupunkiseudun kunnat kannustavat asukkaitaan arkiliikkumiseen, joka lisää hyvinvointia ja vähentää kansansairauksia. Seudun väestöä rohkaistaan kulkemaan työ-, asiointi-, opiskelu- ja harrastusmatkat kävellen tai pyörällä sekä hyödyntämään yksin ja yhdessä muiden kanssa lähiliikuntapaikkoja, kuten kevyen liikenteen väyliä, metsiä, puistoja ja kenttiä.

– Elämäntapojen muutos ja omien lihasten käyttö vaikuttaa myös hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen, toteaa hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

Seutuliike perustuu tutkittuun tietoon

Seutuliike-ohjelmassa on hyödynnetty tutkittua tietoa. Ohjelmaan on koottu tutkimustietoa eri-ikäisten arkiliikkumisesta ja liikunnan harrastamisesta. Tuloksia tarkastellaan suhteessa liikkumisen suosituksiin. 

– Olemme koonneet ohjelmaan myös tietoa liikkumisen hyödyistä ja esimerkkejä liikkumisen edistämisen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta, kertoo UKK-instituutin tutkija Päivi Kolu. – Ohjelmatyöhön sisältyy myös katsaus Tampereen kaupunkiseudun liikkumisen edistämisen nykytilaan sekä kohderyhmittäiset liikkumisen edistämissuunnitelmat tuleville vuosille sekä vaikutusten arviointi.

Liikkumattomuuden suuri hintalappu

Kunnille liikkumisen edistäminen on tärkeää, sillä liikkumattomuuden kustannukset ovat huomattavan suuret. UKK-instituutin laskelmien mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. 

Kuluista suurin osa (87 %) muodostuu työn tuottavuuden menetyksestä esimerkiksi sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyseläkkeiden takia. Kymmenesosa (13 %) kustannuksista muodostuu perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksista sekä lääkityksistä. 

Liikkumattomuuden vuotuiset kustannukset Tampereen kaupunkiseudun kunnissa: 

Kunnat kannustavat monipuoliseen liikkumiseen

Seutuliike-ohjelmaan on koottu keinoja, miten voidaan edistää kaiken ikäisten ihmisten arkiliikkumista. 

Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihoja kohentamalla voidaan edistää lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksia. Lapsia ja nuoria kannustetaan kulkemaan koulu- ja harrastusmatkat mieluummin kävellen tai polkupyörällä kuin vanhemman tarjoamalla autokyydillä. 
 
Työikäisten työmatkakävelyä ja -pyöräilyä edistävinä toimina mainitaan mm. työyhteisöjen järjestämät kisat ja tempaukset, kuntotestit sekä liityntäpysäköintimahdollisuudet. Eläkeikäisten liikkumista voidaan puolestaan edistää esimerkiksi kulkuväylien esteettömyydellä ja asianmukaisella kunnossapidolla.

– Seutuliike-ohjelma on monipuolinen kokonaisuus, joka kannustaa kaupunkiseudun asukkaita arkiliikkumisen edistämiseen mutta ohjelmatyö edistää myös poikkihallinnollista yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kesken, sanoo hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Kankkonen.

Tutustu Seutuliike-ohjelmaan: Seutuliike

Lisätietoja
Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen
Tampereen kaupunkiseutu
satu.kankkonen@tampereenseutu.fi
p. 040 588 1902

Tutkija Päivi Kolu
UKK-instituutti
paivi.kolu@ukkinstituutti.fi
p. 050 564 4220
 

Lue lisää Seutuliikkeestä:

Seutuliike kannustaa Tampereen kaupunkiseudun asukkaita arkiliikuntaan

« Takaisin