Maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimus ohjaavat kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua

20.6.2019

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL3-sopimus on ohjannut kestävän yhdyskuntarakenteen hankkeiden toteutusta vuosina 2016-2019. Sopimusmenettely on alkanut jo vuonna 2011 ja vahvistunut suurten kaupunkiseutujen ja valtion yhteistyöfoorumina. Menettelyn kautta kaupunkiseudulle on osoitettu rahoitusta mm. raitiotien rakentamiseen ja joukkoliikenteen hankintaan samoin kuin pyöräilyverkon kehittämiseen. Sopimukseen sisältyy myös tuki kohtuuhintaiseen ARA-tuotantoon sekä kunnallistekniikan toteuttamiseen. MAL-sopimuksella toteutetaan kaupunkiseudun Rakennesuunnitelmaa 2040.

Juuri julkaistun seurantaraportin mukaan pääosa vuoden 2018 toimenpiteistä toteutui hyvin.

Vuonna 2018 Tampereen kaupunkiseudun väestö kasvoi 4312 asukkaalla. Kasvusta 79 % sijoittui Tampereelle. Yhä useampi asuu kuntien keskustoissa. Vuoden 2018 lopussa keskustoissa asui
150 820 asukasta, eli yli kolmasosa (39,2%) koko seudun väestöstä. Vuosien 2015 ja 2018 välillä keskustojen ja niiden lähialueiden väestömäärä kasvoi 3661 asukkaalla (2,5 %).

Vuonna 2018 kaupunkiseudulla valmistui 4888 asuntoa, joista Tampereella 3600. Kaupunkiseudun asuntotuotannosta 74 % sijoittui joukkoliikennevyöhykkeille ja keskustoihin. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valmistui 636 kappaletta. Arvion mukaan sopimuskauden loppuun mennessä saavutetaan 72% MAL3-sopimuksen tavoitteesta.

MAL-neuvottelussa valtio-osapuoli totesi, että MAL-sopimuksilla vahvistetaan ennen kaikkea kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumista. Seuranta vuodelta 2018 osoittaa, että sopimuksen toteuttaminen etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi asuntotuotanto on osunut hyvin joukkoliikennevyöhykkeille ja hyvin saavutettavaan rakenteeseen. Haasteitakin on: ARA tuotannolle asetettuun korkeaan tuotantotavoitteeseen on ollut vaikea päästä.

Neuvottelun puheenjohtaja Tommi Laanti totesi: ”Meneillään olevan sopimuksen toteutuksen ja Tampereen kaupunkiseudun valmisteluprosessin pohjalta on hyvä lähteä viemään prosessia eteenpäin kohti MAL4-sopimusta.”

Liikennejärjestelmää ja kaavoitusta ohjataan siten, että kestävän liikkumisen edellytykset paranevat. Suurin hanke on raitiotie, jonka ensimmäisen osan eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen etenee suunnitellusti. Seudullisen raitiotien laajenemisesta tehtiin esiselvitys. Pyöräilyn seudullisten yhteyksien sekä liityntäpysäköinnin suunnittelu ja rakentaminen etenevät myös hyvin. Kaupunkiseudulle laadittiin yhteiset pysäköinnin periaatteet.

Vuonna 2018 tehtiin paljon pohjatyötä uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntämiseksi. Esimerkiksi henkilöautoilun päästöjen vähentämistä tukemaan tehtiin seudullinen sijoitussuunnitelma sähköautojen latauspisteistä ja laadittiin paikkatietokanta pääpyöräilyverkon nykytilasta. Pohjatyö on vapaasti hyödynnettävissä.

Junaliikenteen edistämiseksi on tehty myös paljon töitä. Kaupunkiseutu saa alueelliseen lähijunaliikenteen pilotin myötä 25 päivittäistä junavuoroa lisää kuluvan vuoden joulukuussa. Junaliikenteen infran kehittämiselle on selkeä tarve tehtyjen selvitysten pohjalta, mutta vuonna 2018 kehittämisen eteneminen jäi yhä avoimeksi. Vuoden 2019 lisätalousarvion yhteydessä hallitus osoitti rahoituksen Helsinki-Tampere rataosan suunnittelun aloittamisesta.

MAL3-sopimuksen seurantaraportin voit lukea kokonaisuudessaan verkkosivuilta: https://www.tampereenseutu.fi/site/assets/files/4336/mal3-seuranta_2018.pdf

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL 4 -sopimus vuosille 2020–2023 on luonnosvaiheessa.

 

Lisätietoja

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu

puhelin 040 754 3692, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

 

Kaisu Kuusela, seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

puhelin 040 579 3396, kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

 

Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

puhelin 040 503 4237, tapani.touru@tampereenseutu.fi

 

« Takaisin