Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö poikkeuksellisen onnistunutta

30.10.2019

Kuntaliitto on tehnyt selvityksen siitä, miten Suomen kaupunkiseudut näkevät seutuyhteistyönsä organisoinnin, tavoitteet ja toimivuuden. Selvityksessä Tampereen kaupunkiseutu erottui joukosta kaikin puolin poikkeuksellisen myönteisenä.

Suomessa kaupunkiseudut tekevät vaihtelevasti yhteistyötä. Kuntaliitto teki syksyllä 2018 selvityksen siitä, miten seitsemän kaupunkiseutua näki oman seutuyhteistyönsä organisoinnin, tavoitteet ja toimivuuden.

Tutkittavana oli Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut. Selvityksen pohjana oli kysely, mikä oli kohdennettu ensisijaisesti seudullisessa yhteistyössä mukana oleville päättäjille ja viranhaltijoille kaupunkiseutujen kehyskunnissa ja keskuskaupungeissa.

Selvityksessä Tampereen kaupunkiseutu erottui joukosta kaikin puolin myönteisenä. Tampereen seudulla yhteistyötä vauhdittaa ja koordinoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, mikä on organisaatio minkä kaltaista ei ole muilla kaupunkiseuduilla. Tampereen kaupunkiseudun yhteistyön organisointi ja resursointi ovat tarkoituksenmukaisia ja ne erottuvat positiivisesti muista seuduista. Yhteistyön tavoitteet ovat kunnianhimoisempia ja viranhaltija- ja luottamushenkilöyhteistyö ovat onnistuneempia kuin muilla seuduilla.

 

 

Kuntaliiton kaupunkiseutujen yhteistyöbarometrin tulokset osoittavat, että seutuyhteistyölle on edelleenkin tarvetta ja tilausta siitä huolimatta, että toimintaympäristö ja kuntarakenteet ovat vuosien kuluessa muuttuneet. 

Kaikki kyselyyn osallistuneet kaupunkiseudut haluavat jatkossa tiivistää seutuyhteistyötä. Elinkeinot, palvelut ja yhdyskuntarakenne edellyttävät asioiden tarkastelua oman kunnan rajoja laajemmasta perspektiivistä. 


Lisätietoja
Seutujohtaja Päivi Nurminen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
paivi.nurminen@tampereenseutu.fi
p. 040 754 3692

Erityisasiantuntija Jenni Airaksinen
Kuntaliitto
jenni.airaksinen@kuntaliitto.fi
p. 050 533 2002

« Takaisin