Seudun eriytymiskehityksen tunnistamiseen apua Kestävä kaupunki -hankerahalla

6.11.2019

Tampereen kaupunkiseutu on saanut hankerahoitusta ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta. Rahoituksen avulla toteutetaan seudullisena alueiden sosioekonomisen tilanteen seurantatyökalu, jonka avulla voidaan tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat alueet.

Hankkeessa laajennetaan koko Tampereen kaupunkiseudun laajuiseksi Tampereen kaupungilla käytössä oleva seurantatyökalu eli hyvinvointi-indeksi. Sen avulla tunnistettuja erityistä tukea tarvitsevia alueita voidaan vahvistaa monin keinoin. 

Heikommassa asemassa olevia alueita voidaan tukea esimerkiksi antamalla alueen koulujen opetukseen lisäresursseja tai vahvistamalla päiväkotien henkilöstön osaamista. Alueen asukaspohjaa voidaan laajentaa uudis- ja täydennysrakentamisella. Aluetta voidaan tukea myös liikkumisratkaisujen monipuolistamisella sekä parantamalla alueen viihtyisyyttä.

« Takaisin