Ilmastonmuutoksen torjunta ja sujuva arki tavoitteena Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa

28.8.2019

MAL-sopimus on valtion ja kaupunkiseutujen välillä tehtävä sopimus maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsitteli kokouksessaan MAL-sopimusluonnosta vuosiksi 2020–2023. Sopimuksen tavoitteita ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, sujuva arki, elinkeinoelämän menestys ja kaupunkiseudun elinvoimaisuus. Seutuhallitus keskusteli sopimusluonnoksesta, ohjeisti sen jatkovalmistelua sekä hyväksyi sen rakenteen ja valmisteluaikataulun.

Valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen väliset MAL-sopimukset perustuvat kuntien ja valtion yhteiseen tahtoon ja sitoumukseen siitä, miten kaupunkiseutujen maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikenneverkkoa kehitetään. Nykyinen MAL-sopimuskausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Tampereen kaupunkiseudulla on valmisteltu jo vuoden ajan uutta MAL-sopimusta vuosiksi 2020–2023. Valmistelua on tehty kaupunkiseudun kahdeksan kunnan asiantuntijatyöryhmissä, joissa työtä on koordinoinut seututoimisto. Valmistelua ohjaa kuntajohtajakokous ja seutuhallitus.

”Seutuhallitukselle esitelty MAL-sopimusluonnos on yhteenveto niistä tärkeimmistä teemoista, mitä Tampereen kaupunkiseudun asiantuntijat ovat yhdessä tunnistaneet seututyöryhmissä käydyissä keskusteluissa”, toteaa seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

”Sopimuksen valmistelu poikkeaa aikaisemmista MAL-sopimuksista. Tällä kertaa vaikutusten arviointi on ohjannut johdonmukaisesti toimenpiteiden valintaa koko suunnitteluprosessin ajan”, jatkaa liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru.

Uuden MAL-sopimuksen tavoitteita ovat ilmastonmuutoksen torjuminen sekä sujuva arki, elinkeinoelämän menestys ja koko kaupunkiseudun elinvoimaisuus. Näihin voidaan päästä vähähiilisellä ja kestävällä yhdyskuntarakenteella ja sitä tukevalla liikennejärjestelmällä. Tavoitteena on myös segregaation ja asunnottomuuden torjuminen sekä asuinalueiden monimuotoisuuden, lähiympäristön laadun ja asuntokannan monipuolisuuden edistäminen.

Seutujohtaja Päivi Nurmisen mukaan tulevassa MAL-sopimuksessa tulisi näkyä Tampereen kaupunkiseudun erityisasema maamme toisena metropolina. ”Olemme kiistatta Suomen kakkosseutu väestöpohjan laajuuden, raideliikenteeseen perustuvan joukkoliikenteen sekä erinomaisen kuntayhteistyön ansiosta.”

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus täsmentyy syksyn 2019 aikana työryhmien työskentelyssä sekä ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa. Lopullinen vuosien 2020–2023 MAL-sopimus valmistuu vuoden lopulla. Tämän jälkeen kaupunkiseudun kuntien valtuustot hyväksyvät sopimuksen.

Tampereen kaupunkiseudun kuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Seutuhallitus on näiden kuntien päättäjistä muodostuva toimielin, joka päättää yhdessä, millaista liikenteeseen, hyvinvointipalveluihin, maankäyttöön ja infraan liittyvää seudullista yhteistyötä tehdään. Seutuhallitus tekee kaupunkiseudun kunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa, miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Lisätietoja

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela p. 040 579 3396, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru p. 040 503 4237, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Seutujohtaja Päivi Nurminen p. 040 754 3692, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

 

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnos 2020–2023

www.tampereenseutu.fi

 

« Takaisin