Ilmastotavoite: Koko Tampereen kaupunkiseudusta hiilineutraali 2030

8.1.2019

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, Hiilineutraali Tampereenseutu 2030. Nyt päivitettävät ilmastotavoitteet ovat kansallista kärkikastia. Tämänkaltainen ilmastotyö on kaupunkiseudun mittakaavassa ainutlaatuista Suomessa.

Kansainväliset ilmastosopimukset ja EU:n yhä tiukentuvat ilmastotavoitteet kirittävät kaupunkiseudun ilmastotyötä, jonka mukaisesti päästöjä vähennetään 80 % vuoteen 2030 ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. ”Kunnat ovat nyt hyväksyneet kunnianhimoisen ilmastotyön tavoitteen ja niillä on vahva tahtotila tehdä tätä yhdessä. Ilmastonmuutos ei tunne kuntarajoja, joten yhteistyön tekeminen on luontevaa. Kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet jo lähes kymmenen vuotta yhteistyötä ilmastoasioissa yli kuntarajojen. Näiden vuosien aikana ilmastotyö on tullut osaksi toimintaa, strategioita ja sopimuksia”, iloitsee Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen.

Seutuhallitus päätti asiasta 19.12.2018. Seudullinen ilmastopaketti on taakanjakosopimus, jossa kukin kunta ottaa käyttöön sille ominaiset päästöjen vähennyskeinot. ”Suurempi kaupunki voi esimerkiksi lisätä joukkoliikennemuotoja. Pienempi voi kunta voi panostaa vaihtoehtoisten energiamuotojen tuottamiseen ja päästöjä sitoviin luontoalueiden hiilinieluihin”, mainitsee Asula-Myllynen.

Päivitettävät Ilmastotavoitteet sisältävät laaja-alaisesti erilaisia päästöjen vähennyskeinoja. Kunnat keskittävät vaikuttavia toimenpiteitä erityisesti liikenteeseen, lämmitykseen ja energia-asioihin. Kaavoituksella pyritään tiiviiseen rakentamiseen ja alueiden monipuoliseen käyttöön. Kaavoitusratkaisuilla halutaan mahdollistaa myös ympäristövastuullinen liiketoiminta. Energiantuotantoa ja -kulutusta ohjataan uusiutuviin energialähteisiin ja seudullista rakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa kehitetään. Kunnat aikovat sisällyttää ilmastokysymyksiä enenevässä määrin myös varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen tavoitteena kasvattaa ympäristötietoisuutta.

Ilmastostrategian päivitystyö etenee seuraavaksi toimenpiteiden määrittämiseen.

”Seudun kunnat ovat asettaneet tavoitteet korkealle ja tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan kaikkien, niin kuntalaisten, yritysten, kuin muidenkin toimijoiden panosta”, korostaa Asula-Myllynen. Uusi seutuesite ilmastotyöstä löytyy netistä täältä.

 

Lisätiedot:

Ritva Asula-Myllynen, Kehittämispäällikkö                                                              

e-mail: etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

puh. 050 463 0732

« Takaisin