Kaupunkiseutu kehittää pysäköintiä yhdessä

29.5.2019

Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun yhteiset pysäköinnin periaatteet ja pysäköinnin seudullisen toimenpideohjelman, jotka tehtiin kahdeksan kunnan yhteistyönä. Seudullisten periaatteiden muodostamisesta on sovittu seudun kuntien ja valtion välisessä MAL-sopimuksessa.

”Kulkutapavalinnat muuttuvat ja kuntien keskusta-alueet tiivistyvät. Nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen vastaaminen, rakentamisen hinta ja tilankäytön tehostaminen luovat perusteita löytää uusia tapoja kehittää pysäköintiä. Vastaavia tarpeita on eri tasoisina kaikissa Tampereen kaupunkiseudun kunnissa, minkä vuoksi pysäköintiä kannattaa käsitellä seudullisesti eikä jokainen kunta erikseen” toteaa liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru.

”Pysäköinnin yhteisillä periaatteilla voimme yhdessä myös vaikuttaa kestävämpien kulkutapojen valintoihin; kulkevatko asukkaat henkilöautolla, julkisella liikenteellä vai kävellen tai pyöräillen.”

”Asukkaalle onnistunut pysäköinnin kehittäminen näkyy esimerkiksi parkkikenttien paikalla olevana elinvoimaa ja hyvinvointia tuottavana kaupunkiympäristönä ja selkeänä opastuksena laadukkaaseen pysäköintiin, jossa paikkoja on sopivasti. Näkyypä se myös asumisen hintalapussa, kun jokaisen asunnon yhteydessä ei tarvitse maksaa pysäköinnin rakentamisesta” Touru maalailee.

Seudun pysäköinnin periaatteet ohjaavat yleisellä tasolla seudulla noudatettavia pysäköinnin kehittämisen käytäntöjä sekä alueiden kehittämisessä huomioitavia näkökulmia. Seudullinen toimenpideohjelma sisältää pysäköinnin kehittämisen ja pysäköintiperiaatteiden johdonmukaisen noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä.

Pysäköintiperiaatteiden mukaan esimerkiksi tiivistyvien alueiden rakentamista helpotetaan väljemmillä pysäköintinormeilla, pysäköintiä kehitetään tutkitun tiedon pohjalta yksittäistä aluetta laajempana kokonaisuutena sekä kehitetään aktiivisesti liityntäpysäköintiä, sekä pyörille että autoille. Seudun kunnat tekevät yhteistyötä pysäköinnin kehittämiseksi ja vuorovaikuttavat aktiivisesti asukkaiden, elinkeinojen ja luottamushenkilöiden kanssa. Pysäköintiin liittyviä ongelmia ratkotaan monipuolisella keinovalikoimalla.

Seudulla jatketaan yhteistyötä pysäköintiin liittyvän tietopohjan kehittämiseksi ja toimenpidevalikoiman käyttöönottamiseksi. Kunnat laativat itse kunnan tarpeita vastaavat ja seudulliset pysäköintiperiaatteet huomioivat pysäköinnin linjaukset tai pysäköintistrategian.

Periaatteet ja toimenpideohjelma perustuvat syksyllä tehtyyn pysäköinnin nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitukseen. Työ tehtiin kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän sekä maankäyttö ja asuminen -työryhmän nimeämässä projektiryhmässä. Työn konsulttina toimi WSP Finland.

Tampereen kaupunkiseudun kuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi.

 

Lisätiedot:

Tapani Touru, liikennejärjestelmäpäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu

puhelin 040 503 4237, tapani.touru@tampereenseutu.fi

« Takaisin