Kunnat kehittävät yhdessä seudun hyvinvointiympäristöä

29.5.2019

Vuonna 2017 Tampereen kaupunkiseudun kunnat aloittivat hyvinvointiympäristön kehittämisen yhteisen kehittämisohjelman avulla. Nyt vuoteen 2020 tähtäävän ohjelman toteutus on puolessa välissä, ja seutuhallitus totesi sen edenneen suunnitelman mukaisesti.

Vastaavaa poikkialaista ohjelmakokonaisuutta ei tietääksemme ole millään muulla alueella. Ohjelman vahvuutena ovat konkretia ja nopeat hyödyt kunnille, toteavat ohjelman valmistelusta ja vastanneet Ritva Asula-Myllynen ja Satu Kankkonen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

Ohjelman neljä teemaa ovat hyvinvointiympäristöjen kehitystyö, osallisuutta edistävä toimintakulttuuri ja palveluympäristö, hyvinvoinnin edistämisen seudullinen toimintamalli sekä vapaa-aikapalvelut ja arkiympäristöt.

Jokaisen teeman alla on useita kehittämistavoitteita, joiden toteutumista seurataan, alla esimerkkejä hankkeista. Katso katsaus kokonaisuudessaan seutuhallituksen materiaaleista

1. Hyvinvointiympäristöjen kehitystyö

Virkistysympäristöjen kehittämistavoitteiden mukaisesti on kehitetty seudullista museoyhteistyötä ja käynnistetty seutureittien ja virkistysalueiden toimenpidesuunnitelman laadinta.

Seutusatamat-kehittämissuunnitelma ja selvitys seudullisen toimintamallin (toimijan) vaihtoehdoista ja toteutettavuudesta seudulla valmistuivat 2018. Lakeland NäsiPyhä-työryhmä käynnistettiin 2019 monitoimijayhteistyönä toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden kunnossapidon tuotteistus valmistui 2018.

Julkisten tilojen sisäilmaongelmien ja energiatehokkuuden haasteiden parissa jatketaan niin korjaus- kuin uudisrakentamisenkin kohteissa valmistuneen t&k-Combi-tutkimushankkeen opeilla.

2. Osallisuutta edistävä toimintakulttuuri ja palveluympäristö

Varhaiskasvatuksen tiekartta valmistui 2018 ja esiopetukseen liittyvässä selvityksessä on työn alla myös seudullisen yhteistyön kehittäminen. Perusopetuksen tiekartan valmistelu käynnistyi alkuvuonna 2019.

Kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämiseen liittyen vuonna 2019 valmistui selvitys ammatillisesta osallisuudesta. Selvityksessä käytettiin kehittävää ja osallistavaa arviointimenetelmää ja arviointiin osallistui kaupunkiseudun kahdeksasta kunnasta 22 varhaiskasvatuksen ja 21 perusopetuksen yksikköä, yhteensä noin 950 ammattilaista.

Selvitys infrapalvelujen yhteistyömahdollisuuksista valmistui 2018.

3. Hyvinvoinnin edistämisen seudullinen toimintamalli

Selvitys kuntien hyvinvointikertomusten nykyisistä indikaattoreista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteista valmistui 2018. Hanke tietopohjan ja strategisen hyvinvointijohtamisen välineiden kehittämiseksi on käynnissä ja jatkuu vuoteen 2021.

4. Vapaa-aikapalvelut ja arkiympäristöt

Monialaisen arkiliikunnan Seutuliike-ohjelmatyön laadinta käynnistyi yhteistyössä UKK-instituutin kanssa 2018 ja ohjelmatyön on määrä valmistua 2019. Sen osana toteutettiin koulumatka- ja liikkumiskysely 2019. Liikkumisen ohjauksen vuorovaikutussuunnitelman laadinta käynnistyi 2019.

Käynnistettiin Seutuvaraamo-digikokeilu, jossa rakennettiin tilojen ja alueiden varaamiseen sähköinen palvelu. Digikokeilu päättyi 2018, ja vuonna 2019 on siirrytty Seutuvaraamon kehitysvaiheeseen.

Seutuopistojen (Pirkan opisto ja Tampereen seudun työväen opisto) rakenne- ja toimintauudistuksen vaikutusten arviointi laadittiin 2018. Jatkotoimenpiteistä päätetään ja niitä laitetaan täytäntöön vuonna 2019.

Monet toimenpiteet tuottavat aineistoa 2020 käynnistyvään seudullisen vapaa-aikaoppaan luomiseen. Tarkoituksena on kehittää sähköinen palvelu, jonka avulla kuntalaiset voivat löytää kuntien vapaa-aikapalvelut, reitit ja muut lähivirkistyskohteet.

 

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen, Tampereen kaupunkiseutu, puh. 050 4630 732, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Kehittämispäällikkö Kankkonen Satu, Tampereen kaupunkiseutu, hyvinvointipalvelut

puhelin 040 588 1902, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

 

« Takaisin