Lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen käynnistyy

29.1.2019

Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämistoiminnan fasilitoima ja Lempäälän kunnan hakema Hyvinvoiva koululainen - hanke on saanut opetushallituksen #paraskoulu -hausta 640 000 euron avustuksen lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittämiseen. Hankeverkostossa on yhteensä mukana 18 kuntaa.

Lisää lasten ja perheiden tasa-arvoa sekä hyvinvointia edistäviä harrastusmahdollisuuksia

Hankkeen laaja tavoite on jäsentää mallia eheästä kokonaiskoulupäivästä, joka edistäisi oppilaiden hyvinvointia ja oppimista, lisäisi lasten mahdollisuuksia harrastuksiin, lisäisi aamu- ja iltapäivätoiminnan laatua ja tasa-arvoisuutta lasten ja perheiden kesken sekä loisi uusia matalan kynnyksen mahdollisuuksia lasten ja perheiden tukemiseen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on vakiintunutta toimintaa lähes kaikissa kunnissa. Tarjonnan järjestämistavat ja laatu kuitenkin vaihtelevat kunnittain. Erityisesti pienemmille lapsille pärjääminen yksin aamuisin ja iltapäivisin muodostaa hyvinvointiriskin. Toisaalta innostava vapaa-ajan toiminta ja harrastukset lisäävät tutkitusti lasten hyvinvointia ja osaamista. Myös vanhemmat lapset hyötyisivät hyvinvointi- ja osaamisnäkökulmasta eheytetystä koulupäivästä, jolloin esimerkiksi harrastukset voisivat olla osa koulupäivää ja -viikkoa. Parhaimmillaan onnistuneella suunnittelulla ja koulupäivän ja harrastamisen integroinnilla voidaan vaikuttaa myös liikenteen niin sanottuihin ruuhkatunteihin ja päästöihin, kun vanhemmat eivät ole kuljettamassa lapsiaan yksityisautolla harrastuksiin. Kuljetusten poistumisella on varmasti vaikutusta myös lasten vanhempien jaksamiseen elämän ruuhkavuosina.

Hankkeessa mukana olevat kunnat kehittävät paikalliset olosuhteet huomioiden koulupäivää, joka muodostuu tavoitteellisesta, kehittävästä ja lapsen hyvinvointia tukevasta aamupäivätoiminnasta, koulupäivästä ja iltapäivätoiminnasta. Samalla kartoitetaan mahdollisuudet tehdä yhteistyötä kunnan muiden toimialojen sekä kolmannen sektorin kanssa. Ensin kunnat arvioivat aamu- ja iltapäivätoimintansa nykytilan yhdessä asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen määritellään kullekin koulutuksen järjestäjälle tarvelähtöiset kehittämisteemat kokonaisuus huomioiden. Hankkeen keskeinen yhteistyökumppani arvioinnin ja tutkimuksen osalta on Tampereen yliopiston Lapsuuden ja nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA. Hankkeen kehitystyöhön osallistuvat tiiviisti myös lapset ja perheet. Kehitystyön tulokset jaetaan ja tavoitteena on, että kokonaiskoulupäivän malli käsikirjoineen on hankkeen päättyessä vuoden 2020 keväällä yleisesti kuntien ja toimijoiden käytettävissä.

Lisätiedot:

Lempäälän kunta, Marko Lahtinen, opetuspäällikkö, puhelin 044 486 3518. marko.j.lahtinen@lempaala.fi

Tampereen kaupunkiseutu, Kankkonen Satu, Kehittämispäällikkö, hyvinvointipalvelut

puhelin 040 588 1902, satu.kankkonen@tampereenseutu.fi

« Takaisin